DEVLET KONSERVATUVARI İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 

Kısaltma Açıklamaları

İlgili EBYS Kodları

 

      Öğrenci İşleri Birimi

1. Öğrenci Belgesi, Transkript vb. Belge Talepleri

2. Ders Kaydı Yenileme İşlemleri

3. Akademik Danışmanlık Hizmetleri

4. Öğrenci Disiplin İşlemleri

5. Hazırlık Programı Akademik Takviminin Belirlenmesi işlemleri

6. İsteğe Bağlı Hazırlık Programı Başvuru ve Değerlendirme İşlemleri

7. Öğrenci Devam Durumlarının Takibi ve Duyurulması İşlemleri

8. Öğrenci Kimlik Kartı İşlemleri

9. Kayıt Dondurma İşlemi

10. Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri

11. Mazeret Sınavı

12. Mezuniyet İşlemleri

 

      Personel İşleri Birimi

1. Göreve Başlama

2. Görevden Ayrılma

3. Tebliğ Yazıları ve Duyurular

4. Akademik Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmesi

5. Hastalık İzin İşlemleri

6. Personel Gelen ve Giden Evrak

7. Akademik Personel Alımı

8. Doğum Öncesi Sonrası İşlemleri

9. Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı

10. Yıllık İzin İşlemleri

11. Vekaletli İzin İşlemleri

12. Yurtdışı İzin İşlemleri

13. Disiplin İşlemleri

14. Mazeret İzni

15. Ücretsiz İzin

16. Sürekli İşçi Puantajı

 

      Mali İşler Birimi – Tahakkuk

1. 14 Günlük Maaş Farkı

2. Bütçe Hazırlama İşlemleri

3. Ek Ders Ödemeleri

4. Ders Programının Ek Ders Programına Girilmesi

5. Kişi Borcu İşlemleri

6. Personel Atama İşlemleri

7. Personel Maaş İşlemleri

8. Satın Alma İşlemleri

9. Geçici Görev Yolluğu

 

      Taşınır Kayıt Birimi

1. Nakil Giden Malzemeler ile İlgili Devir İşlemleri

2. Hurda Yoluyla Malzeme Çıkışı

3. Tüketim Çıkış İşlemleri

4. Mal Teslim Alma

5. Zimmet Verme

6. Zimmet Düşme

7. Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirimi

8. Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı

9. Satın Almada Taşınır Girişi

10 Nisan 2021, Cumartesi 419 kez görüntülendi