Sahne Sanatları Bölümü

 1. SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ

Sahne Sanatları Bölümü, opera ve koro eğitimi almaya istekli gençlerin bu alanda yetiştirilebilmeleri amacıyla açılmıştır. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerin dışında kurulması bakımından önem arz etmektedir. Opera ve koro eğitiminin Türkiye’de yaygınlaşmasına katkı sağlayacağı, Afyonkarahisar ilinin sosyo-kültürel değişim ve gelişiminde etkili olacağı, büyük kentler dışındaki üniversitelere örnek teşkil edeceği düşünülmektedir. Sahne Sanatları Bölümü Sahne Sanatları Programı öğrencileri bu program başlığı altında Opera ve Koro Anasanat dallarında 8 dönem lisans eğitimi alırlar. Bu bölümde Ses Eğitimi, Koro ve Solfej gibi temel derslerin yanı sıra öğrencilere sanatsal duyarlıklarını arttıracak ve farklı bakış açıları kazandıracak dersleri seçme olanağı da verilmektedir. Her iki sanat dalında da eğitim, deneyimli sanatçılarla yapılan atölye çalışmaları, konferanslar ve seminerlerle desteklenmekte, mesleki hazırlık için farklı fırsatlar sunulmaktadır.

AMAÇ

Türkiye’de opera ve koro sanatlarının geliştirilmesin katkıda bulunmak, opera ve koro sanatının dünyaya açılmasını sağlayacak nitelikte sanatçılar, sanat eğitimcileri yetiştirmek, opera koro eğitimini bilimsel temellere dayandırarak yetkinleştirmek. Koro alanında eğitim verecek Koro Şefleri ve Müzik Eğitimcileri yetiştirmek amaçları arasındadır.

AÇILAN PROGRAMLAR

SAHNE SANATLARI PROGRAMI

Lisans Programı Adayların, üniversite sınavına girmiş olmaları ve her yıl yeniden belirlenen puanı almış olmaları zorunludur. Öğrenciler sınavla seçilirler.

SUNULAN OLANAKLAR

Koro, Dans ve sahne eğitimi alacak salonları, 270 kişilik sahneli tiyatro salonu, video ve DVD teknolojilerinin sunulduğu izleme dersliği, 4 derslik, kafeterya, makyaj odası, dekor, kostüm ve tasarım dersliği, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane sahne sanatları bölümü için ayrılmıştır.

ÖĞRETİM ELEMANLARI

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Funda TÜRKMEN
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üy. Natig RZAZADE
Öğretim Görevlisi Öğr. Gör. Sy. Berna ÖZKUT
Öğretim Görevlisi Uzman Murat ÖNGÜN
Öğretim Görevlisi Larysa KARACHEVTSEVA

İLETİŞİM

BÖLÜM BAŞKANI DOÇ. DR. EMEL FUNDA TÜRKMEN

efturkmen@aku.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcı Öğr. Gör. Berna ÖZKUT
Bölüm Yazışma Adresi AKÜ Devlet Konservatuvarı Ahmet Necdet Sezer Kampüsü 03200 Afyonkarahisar / Türkiye
Telefon 0 272 216 58 96/15610
Fax 0 272 216 3307

 

 1. Sahne Sanatları Bölümü Başlıca Araştırma Alanları:

Opera-Koro Eğitimi

Müzik Eğitimi

Ses Eğitimi

Koro Eğitimi Yöntemleri

Koro Yönetimi

Müzik Psikolojisi

Müzik Sosyolojisi

Müzik Pedagojisi

Sahne Teknikleri

Müzik Tarihi

 1. Bölümün Eğitim Olanakları:

Merkez Kütüphane

Bilgisayar Lab.

Konser Salonları

Bireysel Çalışma Odaları

Demirbaş Enstrümanlar

 1. Yürütülen Programlar ve Süreleri:

Tüm anasanat dallarında;

-Ön lisans 2 yıl
-

Lisans 4 yıl
-

Yüksek Lisans 2 yıl
-

Sanatta Yeterlik 4 yıl

 1. Öğrencileri Değerlendirme Yöntemleri:

Yapılması öngörülen en az bir ara sınav, uygulamalı derslerde konser biçiminde yapılan dönem sonu sınavları

YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR HAKKINDA BİLGİ

 1. Yürütülen programlara ön kayıt yaptırabilme koşulları
 2. a) Konservatuvarların orta kısımları hariç lise veya dengi bir okuldan mezun olan ve YGS sonuçlarına göre sayısal, sözel veya eşit ağırlıklı puan türlerinden herhangi birinden 150 ve üzeri puan alan adaylar konservatuvara ön kayıt yaptırabilirler.

b) Adaylar farklı bölümlerden veya aynı bölümden en çok iki anasanat dalı için ön kayıt yaptırabilirler.

 1. Yürütülen programlara ilişkin özel yetenek sınavının içeriği
 2. a) Özel yetenek sınavı tek aşamadan oluşmaktadır. 
b) Sınavda adayların müzik yeteneklerini belirlemeye yönelik ses algılama, ritim algılama ve ezgi tekrarı gibi ölçümlerle birlikte müzikal performansları değerlendirilir. 
c) Adayların YGS puanı özel yetenek sınavında değerlendirmeye alınır.
 d) Özel yetenek sınavı sonuçları, adayların aldıkları puana göre ilan edilir, 70 puan altında kalan adaylar başarısız sayılır.
 3. Yürütülen programlardan mezun olabilme koşulları
 4. a) Lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programındaki dersleri tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00’nin altında olmaması gerekir. Lisans öğrenimi genel not ortalaması 3.00’den 3.49’a kadar olan öğrenciler “Onur Belgesi”, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler “Üstün Onur” listesine geçerek mezun olurlar. Bu öğrencilere ayrıca başarı belgesi verilir.
 5. b) Lisans öğrenimine kayıtlı öğrencilerden, öğretim planındaki ilk 4 yarıyılın derslerinden başarılı olan ve gerekli diğer şartları sağlayan, lisans öğrenimine devam etmek istemeyenlere ön lisans diploması verilir.

4. Yürütülen programların mezuniyet sonrası imkânları 

Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümünden mezun olan öğrenciler, opera koro sanatçısı, eğitimcisi, yöneticisi, uzman araştırmacı, müzik eğitimciliği gibi alanlarda görev alabilmektedir.

HIZLI ERİŞİM