1. SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü 2012-2013 yılında açılmıştır. Opera Anasanat Dalı ve Koro Anasanat Dalı olmak üzere iki anasanat dalında 2019-2020 öğretim yılında 21 öğrenci öğrenim görmektedir. Opera Anasanat Dalı öğrencileri öğrenim süreçleri boyunca çeşitli konser ve etkinliklerde görev almakta, solist olarak çeşitli çalışmalar yapmaktadırlar. Koro Anasanat Dalı öğrencileri ise, AKÜ Minikler, Çocuk, Çoksesli Çocuk, Gençlik Koroları ile Lisans öğrencilerinden oluşan korolarda Koro Eğitimcisi olma becerilerini geliştirecek çeşitli çalışmalarda bulunmakta, koro müziğinin yönetici ve yorumlayıcısı olarak eğitimlerini sürdürmektedirler. Ayrıca Sahne Sanatları Bölümü 23 Nisan Çocuk Koroları Şenliği, Dünya Ses Günü, Dünya Koro Günü gibi etkinliklerin yürütücülüğünü de yapmaktadır.

AMAÇ

Türkiye’de opera ve koro sanatlarının geliştirilmesin katkıda bulunmak, opera ve koro sanatının dünyaya açılmasını sağlayacak nitelikte sanatçılar, sanat eğitimcileri yetiştirmek, opera koro eğitimini bilimsel temellere dayandırarak yetkinleştirmek. Koro alanında eğitim verecek Koro Şefleri ve Müzik Eğitimcileri yetiştirmek amaçları arasındadır.

AÇILAN PROGRAMLAR

SAHNE SANATLARI PROGRAMI

Lisans Programı Adayların, üniversite sınavına girmiş olmaları ve her yıl yeniden belirlenen puanı almış olmaları zorunludur. Öğrenciler sınavla seçilirler.

SUNULAN OLANAKLAR

Koro, Dans ve sahne eğitimi alacak salonları, 270 kişilik sahneli tiyatro salonu, video ve DVD teknolojilerinin sunulduğu izleme dersliği, 4 derslik, kafeterya, makyaj odası, dekor, kostüm ve tasarım dersliği, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane sahne sanatları bölümü için ayrılmıştır.

ÖĞRETİM ELEMANLARI

Bölüm Başkanı Doç. Özgün COŞKUNER
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seyhan CANYAKAN
Öğretim Görevlisi Murat ÖNGÜN
Öğretim Görevlisi Kerem AKSEN

İLETİŞİM

Bölüm Başkanı Doç. Özgün COŞKUNER
Opera ASD Başkanı
Koro ASD Başkanı Doç. Dr. Bertan RONA
Bölüm Yazışma Adresi AKÜ Devlet Konservatuvarı Ahmet Necdet Sezer Kampüsü 03200 Afyonkarahisar / Türkiye
Telefon 0 272 218 4167

 

 1. Sahne Sanatları Bölümü Başlıca Araştırma Alanları:

Opera-Koro Eğitimi

Müzik Eğitimi

Ses Eğitimi

Koro Eğitimi Yöntemleri

Koro Yönetimi

Müzik Psikolojisi

Müzik Sosyolojisi

Müzik Pedagojisi

Sahne Teknikleri

Müzik Tarihi

 1. Bölümün Eğitim Olanakları:

Merkez Kütüphane

Bilgisayar Lab.

Konser Salonları

Bireysel Çalışma Odaları

Demirbaş Enstrümanlar

 1. Yürütülen Programlar ve Süreleri:

Tüm anasanat dallarında;

Ön lisans 2 yıl

Lisans 4 yıl

Yüksek Lisans 2 yıl

Sanatta Yeterlik 4 yıl

 1. Öğrencileri Değerlendirme Yöntemleri:

Yapılması öngörülen en az bir ara sınav, uygulamalı derslerde konser biçiminde yapılan dönem sonu sınavları

YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR HAKKINDA BİLGİ

1.Yürütülen programlara ön kayıt yaptırabilme koşulları

 • Konservatuvarların orta kısımları hariç lise veya dengi bir okuldan mezun olan ve TYT sonuçlarına göre sayısal, sözel veya eşit ağırlıklı puan türlerinden herhangi birinden 150 ve üzeri puan alan adaylar konservatuvara ön kayıt yaptırabilirler.
 • Adaylar farklı bölümlerden veya aynı bölümden en çok iki anasanat dalı için ön kayıt yaptırabilirler.

2.Yürütülen programlara ilişkin özel yetenek sınavının içeriği

 • Özel yetenek sınavı tek aşamadan oluşmaktadır.
 • Sınavda adayların müzik yeteneklerini belirlemeye yönelik ses algılama, ritim algılama ve ezgi tekrarı gibi ölçümlerle birlikte müzikal performansları değerlendirilir.
 • 
Adayların TYT puanı özel yetenek sınavında değerlendirmeye alınır.
 • 
Özel yetenek sınavı sonuçları, adayların aldıkları puana göre ilan edilir, 70 puan altında kalan adaylar başarısız sayılır.

3.Yürütülen programlardan mezun olabilme koşulları

 • Lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programındaki dersleri tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00’nin altında olmaması gerekir. Lisans öğrenimi genel not ortalaması 3.00’den 3.49’a kadar olan öğrenciler “Onur Belgesi”, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler “Üstün Onur” listesine geçerek mezun olurlar. Bu öğrencilere ayrıca başarı belgesi verilir.
 • Lisans öğrenimine kayıtlı öğrencilerden, öğretim planındaki ilk 4 yarıyılın derslerinden başarılı olan ve gerekli diğer şartları sağlayan, lisans öğrenimine devam etmek istemeyenlere ön lisans diploması verilir.

4. Yürütülen programların mezuniyet sonrası imkânları 

 • Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümünden mezun olan öğrenciler, opera koro sanatçısı, eğitimcisi, yöneticisi, uzman araştırmacı, müzik eğitimciliği gibi alanlarda görev alabilmektedir.
21 Aralık 2015, Pazartesi 9098 kez görüntülendi