Faaliyet

Faaliyet Kapsamı

Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklerden Sorumlu Müdür Yardımcısı

Eğitim Öğretimden Sorumlu Müdür Yardımcısı

Mezuniyet Töreni Etkinlikleri

Öğretim Elemanlarından Gelen Not Döküm Formları İle Transkriptlerin Karşılaştırılması Ve Kontrolü.
Mezuniyet Töreni, Yemeğinin Planlanması. Yıllık Çıkarılması.

*

 

Burs

İhtiyaç Sahibi Öğrencilerin Belirlenmesi, Kontenjanların Belirlenmesi. Müracaat Formlarının Değerlendirilmesi.

 

*

Sempozyum-Çalıştay-Panel-Masterclass Düzenleme

Sempozyum-Çalıştay-Panel İle İlgili Her Türlü Faaliyetin Organize Edilmesi.

*

*

Müzik ve Görsel Sanatlar Dergisi

Dergi Yayın Kurulu Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

 

*

Stratejik Plan-ADEK

Konservatuvar Stratejik Planının Güncellenmesi-Toplantılara Düzenli Katılınması

 

*

Teşvik Ödülleri

Aday Önerilmesi, İlgili Toplantılara Katılma, Aday Dosyalarının Değerlendirilmesi, Rapor Hazırlanması, Rektörlüğe Sunulması.

 

*

AKÜ DK Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Protokol

İşbirliği Ve İletişim İçersinde Protokolün İşlerliğinin Kazandırılması.

 

 

*

Üniversite Halk İşbirliği-Sponsorluk Desteği-Paydaş Kişi Ve Kurumlarla İşbirliği

Paydaşların Görüşlerini İfade Edebilecekleri Toplantılar Düzenlemek. Üniversite İçin Gönüllü Faaliyetlerde Bulunanlara Teşekkür, Takdir Vb. Belge Vermek. Afyonkarahisar Müzik Kültürüne Yönelik Çalışmalar Yapmak,  Hizmet Edenleri Ödüllendirmek. Halkın, Sivil Toplum Kuruluşları Ve İşadamlarının Desteğini Alabilmek.

*

 

*

Kurum Kültürü-Aidiyet Duygusu- Motivasyon

Çalışanların Üniversitemiz ve Konservatuvarımız Logolu Rozet, Kravat, Kalem, Çanta Vb. Eşya Taşımalarını Teşvik Etmek
Her Yıl Akademik Yükselme Törenleri Yapmak. Çalışanların Görevde Yükselme, Doğum Günü Vb. Günlerini Kutlamak. Kurum İçin Gönüllü Faaliyetlerde Bulunan Çalışanlara Teşekkür-Takdir Belgesi Vermek. Çalışanlarla İletişimi Canlı Tutmak, Aidiyet Duygusu Ve Motivasyonu Geliştirmek Amacıyla Başka Stratejiler (Gezi, Piknik, Yemek, Eğlence, Spor Turnuvaları Vb.) Geliştirmek.

*

 

*

Basın-Yayın- İletişimi

Konservatuvarı  Medya Aracılığı İle Tanıtım Planı Oluşturmak
Ulusal Medyadan Gazete Ve Televizyonları Ziyaret Etmek
Ulusal Medyadan Üniversitemize Gazeteci Ve Televizyoncu Davet Etmek. Gerçekleştirilen Günlük Faaliyetleri Ve Gerçekleştirilmesi Planlanan Faaliyetleri Üniversite Web Sayfasından Duyurmak.    
Tanıtım Fuarlarına Katılmak.
Tanıtım Kitapçığı Ve  Tanıtım Cd’lerini Her Yıl Yenilemek.
Yazılı Ve Görsel Basında Çıkan Konservatuvarla İlgili Tüm Bilgi Ve Belgeleri Arşivlemek.

*

 

Konservatuvar Tanıtımı-

Üniversitemizin Tanıtımı Ve İlk Sıralarda Tercih Edilen Bir Üniversite Olması İçin Özellikle AGS Liselerinde Etkinlikler Gerçekleştirmek. Bölgemizdeki Konservatuvarlar Başta Olmak Üzere Tüm Konservatuvarlarla İletişime Geçmek Ve Ortak Etkinlikler Planlamak. Her Eğitim Öğretim Yılı Sonunda Konservatuvar Bilimsel Ve Sanatsal Etkinliklerini Tanıtıcı Broşürün Yayınlanmasının Gerçekleştirilmesi.

*

 

 

Koordinatörlükler

 

Faaliyet Kapsamı

Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklerden Sorumlu Müdür Yardımcısı

Eğitim Öğretimden Sorumlu Müdür Yardımcısı

Sokrates-LLP- Erasmus-Farabi

Gelen Öğrenci: Gerekli Yazışmaların Yapılması.

 

*

Giden Öğrenci: Gerekli Yazışmaların Yapılması, Not Dönüşümlerini Yapılması.

*

Diğer: Mevcut İkili Anlaşmaların Güncellenmesi, Yenilerinin Yapılması.

 

*

AB Projeleri

Tübitak-DPT Vb. Destekli Projelerin Hayata Geçirilmesi.

 

*

AKTS/ECTS

Ders Güncellemelerinin Yapılması. Hazırlık Sınıfının Açılması.

 

*

Eğitim-Öğretim

Eğitim-Öğretimle İlgili Her Türlü Koordinasyonun Yürütülmesi.

 

*

Seçmeli Dersler

Seçmeli Dersler İle İlgili Toplantılarda Görev Alınması. Alan Dışı Seçmeli Ders Sayılarının Bölümler Bazında Artırılması.

 

*

Türk Ve Akraba Toplukları

Türk Ve Akraba Toplukları İle İlgili Toplantılarda Ve Faaliyetlerde Görev Alınması. Türk Kökenli Halklar-Milletler İle İletişime Geçilmesi Kardeş Üniversitelerin Belirlenmesi.

*

 

 

 

 Bölüm İçi Faaliyetler

 

Faaliyet Kapsamı

Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklerden Sorumlu Müdür Yardımcısı

Eğitim Öğretimden Sorumlu Müdür Yardımcısı

Öğrenci Temsilcisi Seçimi

Bölüm Ve Konservatuvar Öğrenci Temsilcilerinin Belirlenmesi İçin Gerekli Organizasyonların Yapılması.

*

 

Sınıf Temsilcisi Seçimi

Bölümlerde Sınıf Temsilcilerinin Belirlenmesi İçin Gerekli Organizasyonların Yapılması.

*

 

Danışmanlık İşlemleri

Kayıt Yenileme Ve Danışman Onayı. Mazeretli Kayıt Yenileme
Ders Ekleme-Bırakma.

 

*

Not Teslimi

Notların Sisteme Girilmesi Ve Konservatuvar Öğrenci İşlerine Teslim Edilmesi.

 

*

Eğitim-Öğretim

Ders Ve Uygulamaların Yürütülmesi.

 

*

Ders Programlarının Hazırlanması

Ders Görevlendirmeleri Ve Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması.

 

*

Vize Ve Final Programı Hazırlanması

Vize Ve Final Programlarının Hazırlanması.

 

*

Ders Kataloglarının Hazırlanması

Eğitim Öğretim Yılı Haftalık Ders Programlarına Göre Ayrıntılı Ders İçeriklerinin Hazırlanması.

 

*

Birim Web Sayfası Düzenlenmesi

Birim İle İlgili Genel, Bölümlerin Özel Faaliyetlerinin İnternet Sayfasında Duyurulması

 

*

Bilimsel Ve Sanatsal Etkinlikler

Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklerin İnternette Duyurulması. Etkinlik Yönergesinin Gözden Geçirilmesi
Etkinliklerin En Geç Ekim Ayının Sonunda Belirlenmesi Ve Listelenerek Duyurulması.
Cep Etkinlik Kitapçığının Basılması.

*

 

 

 

Özel Yetenek Sınavı

Faaliyet Kapsamı

Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklerden Sorumlu Müdür Yardımcısı

Eğitim Öğretimden Sorumlu Müdür Yardımcısı

Ön Kayıt İşlemlerinin Takip Edilmesi.

 

*

Özel Yetenek Sınavı Takvimi Ve Yetenek Sınavı Kitapçığının Sayfa Düzeninin, Kapak Tasarımının Yapılması.

 

*

Kurslar: Özel Yetenek Sınavına Yönelik Kurslar Düzenlenmesi. Komisyonların Belirlenmesi.

 

*

Sınav Komisyonu Üyeliği Ve Gözetmenliklerin Belirlenmesi.

 

*

 

 

Diğer Faaliyetler

 

Faaliyet Kapsamı

Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklerden Sorumlu Müdür Yardımcısı

Eğitim Öğretimden Sorumlu Müdür Yardımcısı

Seminerler

Öğretim Elemanlarının Mesleki Gelişimlerini Destekleyici Kurs Ve Seminerlerin Belirlenmesi. Seminerlere Katılanlara Sertifika Verilmesi.

 

*

Kültür Ve Sanat Günleri

Her Eğitim Öğretim Yılı Mayıs Ayında “Konservatuvar Müzik Festivali”nin Gerçekleştirilmesi.
Yıl içersinde Afyonkarahisar ilköğretim okulları ve liselerinde sanatsal etkinliklerin gerçekleştirilmesi.

*

 

Faaliyet Raporları

Yapılacak Faaliyetlerin İnternette Duyurulması. Bir Önceki Yılın Faaliyet Raporlarının Hazırlanması. Her Eğitim Öğretim Yılı Sonunda  Raporların Konservatuvar Kurulunda Görüşülmesi.

*

 

Bilimsel Araştırma Verileri

Yapılan Yayın Ve Sanatsal Etkinliklerin Akademik Bilgi Sistemine Girilmesi.

*

 

Kurslar

Yaşam Boyu Eğitim Merkezinde Çeşitli Konularda Bölge Halkını Eğitecek Kurs Ve Seminerler Düzenlemek.

*

 

Mezunlara Yönelik Çalışmalar

Mezunların Aidiyet Duygularını Geliştirmek. Mezunların İş, Adres Ve Meslek Konumlarını İçeren “Mezunlar Kılavuzu” Hazırlamak
Her Yıl Alt Mezun Birliklerince “Mezun Günleri” Düzenlemeyi Teşvik Etmek. Mezunlara İstihdam Desteği Verecek Bilgilendirme Ve Yönlendirme Faaliyetlerinde Bulunmak Ve Destek Mekanizmalarını Geliştirmek. Mezunlarla İlgili Araştırma, İnceleme Ve Anket Çalışması Yapmak. Öğrencilere Staj, Partime İş Ve Mezuniyet Sonrası İstihdam Olanağı Yaratmak. Yeni Mezunları İzleyerek İş Bulma Süreçlerine Yönelik Bir Ölçme Ve Değerlendirme Sisteminin Oluşturmak. Mezunlara Yönelik Seminer, Konferans, Sergi, Gösteri, Söyleşi, Konser Vb. Etkinlikler Düzenlemek. Mezunlarımızla İlgili Güncel Veri Tabanlarını Oluşturmak. Mezunlar Tarafından Veri Girişi Yapılabilecek Bir "Mezun Bilgi Sistemi"ni Kurmak

 

*

Arşiv

Konservatuvar Öğretim Elemanları Ve Öğrencilerince Gerçekleştirilen Tüm Bilimsel Ve Sanatsal Etkinliklerin(Kitap-Makale-CD-Konser Afişi-Konser Programı-Konser Kaydı Vd.) Yazılı Ve Görsel Olarak Toplanması, Nitelikli Bir Arşiv Oluşturulması.

*

 

 

 

Diğer Faaliyetler

 

Faaliyet Kapsamı

Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklerden Sorumlu Müdür Yardımcısı

Eğitim Öğretimden Sorumlu Müdür Yardımcısı

Eğitim Öğretim Yılı Açılış Toplantıları

Öğretim Elemanı Ve Öğrencilerle Açılış Toplantısının Planlanması

 

*

Konservatuvar 10. Yıl Etkinliklerinin Planlanması

Kitap-CD-Çanta-Şapka Vb Üretimler, Konser Ve Toplantılar, Yurt İçi Ve Yurt Dışı Tanıtım Broşürleri Vb.

 

*

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri

Etkinliğin Nitelikli Sergilenmesi. Duyuruların Yapılması

*

 

10 Kasım Atatürk’ü Anma Konseri

Etkinliğin Nitelikli Sergilenmesi. Duyuruların Yapılması

*

 

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması

Etkinliğin  Nitelikli Sergilenmesi. Duyuruların Yapılması

*

 

18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlamaları

Etkinliğin  Nitelikli Sergilenmesi. Duyuruların Yapılması

*

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve  Çocuk Bayramı

Etkinliğin  Nitelikli Sergilenmesi. Duyuruların Yapılması

*

 

19 Mayıs Gençlik Bayramı

Etkinliğin  Nitelikli Sergilenmesi. Duyuruların Yapılması

*

 

 

22 Aralık 2015, Salı 3473 kez görüntülendi