Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Bölümü 1 profesör, 2 doçent, 2 Dr. öğretim üyesi, 11 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere 17 kişilik kadrosuyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk müziği kültürünü korumak ve gelecek nesillere aktarmak, kültürel yaşama katkıda bulunmak ve nitelikli sanatçılar yetiştirmek başlıca hedeflerimizdir. Mezunlarımız, müzik eğitimi veren kurumlarda akademisyen ve öğretmen olabilecekleri gibi, resmi ya da özel sanat kurumlarında, TRT ve Kültür Bakanlığı korolarında, çeşitli topluluklarda sanatçı ve müzik eğitimcisi olarak görev yapabilmektedirler.

  • Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı

Türk Sanat Müziği Bölümü Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı olarak müzik kültürümüze hizmet edecek nitelikli saz sanatçıları ve eğitimcileri yetiştirmek başlıca hedeflerimizdir. Anasanat dalında keman, ud, ney, klarnet, klasik kemençe, viyolonsel, tanbur, ritim sazlar ve kanun enstrümanlarının eğitimi verilmektedir.

  • Ses Eğitimi Anasanat Dalı

Türk Sanat Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat dalı olarak müzik kültürümüze hizmet edecek ses sanatçıları ve eğitimcileri yetiştirilmektedir. Diğer anasanat dalında eğitimi verilen enstrümanların eğitimi bu anasanat dalında da verilmektedir.

Prof. Çağhan ADAR

Bölüm Başkanı

Türk Sanat Müziği Bölümü Öğretim Elemanları

Bölüm Başkanı Prof. Çağhan ADAR
Öğretim Üyesi Doç. Yıldırım AKTAŞ
Öğretim Üyesi Doç. Cenk ÇÖL
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üy. Safiye YAĞCI
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üy. Yavuz TUTUŞ
Öğretim Görevlisi Ömer BİLDİK
Öğretim Görevlisi Tunisa YEŞİLÇAY
Öğretim Görevlisi R.Semih ŞENYAYLA
Öğretim Görevlisi Hakan AKDENİZ
Öğretim Görevlisi Ş. Suat TOYDEMİR
Öğretim Görevlisi Burak KAYNARCA
Öğretim Görevlisi Alper SOYBİLGEN
Öğretim Görevlisi Uğur Erdem ÜRER
Öğretim Görevlisi Erhak ELİNÇ
Öğretim Görevlisi Yunus Emre UĞUR
Öğretim Görevlisi Özkan ÖZKOÇ
Araştırma Görevlisi Ataberk ÇİNGİRT

 

Ana Sanat Dalları:

Ses Eğitimi Anasanat Dalı

I-KURUMLA İLGİLİ BİLGİLER
II- GENEL PRATİK BİLGİLER
III-BÖLÜMLE İLGİLİ BİLGİLER

A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI:

Ses Eğitimi Anasanat Dalı Başkanı: Doç. Yıldırım AKTAŞ
Telefonu: (90) 272 218 4132
E-mail: yildirimaktas@mynet.com
Öğrenci sayısı (2017-2018 verilerine göre) : 82 Mezun
Öğretim elemanı: Doç (1), Dr. Öğr. Üyesi (1), Öğretim Görevlisi (2)
Başlıca Araştırma Alanları: Türk Müziği Nazariyatı
Türk Müziği Tarihi
Türk Müziği Formları
Türk Müziğinde Üslup
Türk Müziği Çalgı Eğitimi
Türk Müziği Ritim Bilgisi
Enstrüman Bilgisi
Müzik sosyolojisi
Müzik pedagojisi
Stüdyo teknikleri
Sahne teknikleri
Bestecilik teknikleri
Türk Müziğinde nota sistemleri
Türk Müziğinde Kuram ve Kuramcılar

2. Bölümün Eğitim Olanakları:
Merkez Kütüphane
Bilgisayar Laboratuvarı
Konser Salonları
Bireysel Çalışma Odaları
Demirbaş Enstrümanlar

3. Yürütülen Programlar ve Süreleri:
Ses Eğitimi Anasanat Dalı – Hazırlık Sınıfı 1 yıl
Ses Eğitimi Anasanat Dalı – Ön lisans 2 yıl
Ses Eğitimi Anasanat Dalı – Lisans 4 yıl
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anabilim Dalı – Yüksek Lisans 2 yıl
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anabilim Dalı – Sanatta Yeterlik 4 yıl

B. YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR HAKKINDA BİLGİ
1. Yürütülen programlara ön kayıt yaptırabilme koşulları
a)Konservatuvarların orta kısımları hariç lise veya dengi bir okuldan mezun olan ve YGS sonuçlarına göre sayısal, sözel veya eşit ağırlıklı puan türlerinden herhangi birinden alan içi 150 ve üzeri, alan dışından olanlar ise 180 ve daha yüksek puan alan adaylar konservatuvara ön kayıt yaptırabilirler.
b) Adaylar farklı bölümlerden veya aynı bölümden en çok iki anasanat dalı için ön kayıt yaptırabilirler.

2. Yürütülen programlara ilişkin özel yetenek sınavının içeriği
a) Özel yetenek sınavı iki aşamadan oluşmaktadır.
b) Birinci aşama sınavında adaylardan, verilecek tek-iki sesleri, üç-dört sesli akorları, ezgi parçalarını ve ritm kalıplarını tekrarlamaları istenmektedir.
c) Adayların YGS puan puanı da birinci aşama sınavında değerlendirmeye alınacaktır.
d) Birinci aşama sınavı sonuçları, başvuran tüm adayların sınavı sonuçlanınca puan belirtilmeksizin başarılı-başarısız şeklinde hemen ilan edilecek ve ikinci aşama sınavına geçilecektir.
e) İkinci aşama sınavına yalnız birinci aşama sınavında başarılı olan adaylar ile orta öğrenimlerini bir konservatuvarda başarıyla tamamlamış adaylar katılabilirler.
f) İkinci aşama sınavında adayların müzik yeteneklerini ölçmeye yönelik ses algılama, ritm algılama ve ezgi tekrarı gibi ölçmelerin dışında, müzikal performanslarını değerlendirmek amacıyla, hazırladıkları sınav parçaları da dinlenecektir.
g) Ses Eğitimi Anasanat dalı kontenjanı 15 kişidir. Uygun aday bulunmadığı takdirde kontenjanın altında öğrenci alınabilecektir.
h) İkinci aşama sınav sonuçları adayların aldıkları puana göre ilan edilecek, 70 puan altında kalan adaylar başarısız sayılacaktır.

3. Yürütülen programlardan mezun olabilme koşulları
a) Lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programındaki dersleri tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00’nin altında olmaması gerekir. Lisans öğrenimi genel not ortalaması 3.00’den 3.49’a kadar olan öğrenciler “Onur Belgesi”, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler “Üstün Onur” listesine geçerek mezun olurlar. Bu öğrencilere ayrıca başarı belgesi verilir.
b) Lisans öğrenimine kayıtlı öğrencilerden, öğretim planındaki ilk 4 yarıyılın derslerinden başarılı olan ve gerekli diğer şartları sağlayan, lisans öğrenimine devam etmek istemeyenlere ön lisans diploması verilir.

Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı

I-KURUMLA İLGİLİ BİLGİLER
II- GENEL PRATİK BİLGİLER
III-BÖLÜMLE İLGİLİ BİLGİLER

A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI:

 

Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı Başkanı: Öğr. Gör. Hakan AKDENİZ
Telefonu: (90) 272 218 4110
E-mail:
Öğrenci sayısı (2017-2018 verilerine göre)
96 Mezun
Öğretim elemanı: Profesör (1), Doçent (1), Dr. Öğr. Üyesi (1), Öğretim görevlisi (9), Araştırma Görevlisi (1)
Başlıca Araştırma Alanları: Türk Müziği Nazariyatı
Türk Müziği Tarihi
Türk Müziği Formları
Türk Müziğinde Üslup
Türk Müziği Çalgı Eğitimi
Türk Müziği Ritim Bilgisi
Enstrüman Bilgisi
Müzik sosyolojisi
Müzik pedagojisi
Stüdyo teknikleri
Sahne teknikleri
Bestecilik teknikleri
Türk Müziğinde nota sistemleri
Türk Müziği Kuramları ve Kuramcıları
Eğitimi Verilen Enstrümanlar
Keman, Ud, Ney, Klasik Kemençe, Viyolonsel, Tanbur, Kanun, Klarnet, Ritm Sazlar

 

2. Bölümün Eğitim Olanakları:
Merkez Kütüphane
Bilgisayar Lab.
Konser Salonları
Bireysel Çalışma Odaları
Demirbaş Enstrümanlar

3. Yürütülen Programlar ve Süreleri:
Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı Hazırlık Sınıfı 1 yıl
Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı – Ön lisans 2 yıl
Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı – Lisans 4 yıl
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anabilim Dalı – Yüksek Lisans 2 yıl
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anabilim Dalı – Sanatta Yeterlik 4 yıl

4. Öğrencileri Değerlendirme Yöntemleri:
Yapılması öngörülen en az bir ara sınav, uygulamalı derslerde konser biçiminde yapılan dönem sonu sınavları

B. YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR HAKKINDA BİLGİ
1. Yürütülen programlara ön kayıt yaptırabilme koşulları
a)Konservatuvarların orta kısımları hariç lise veya dengi bir okuldan mezun olan ve YGS sonuçlarına göre sayısal, sözel veya eşit ağırlıklı puan türlerinden herhangi birinden alan içi 140 ve üzeri, alan dışından olanlar ise 180 ve daha yüksek puan alan adaylar konservatuvara ön kayıt yaptırabilirler.
b) Adaylar farklı bölümlerden veya aynı bölümden en çok iki anasanat dalı için ön kayıt yaptırabilirler.

2. Yürütülen programlara ilişkin özel yetenek sınavının içeriği
a) Özel yetenek sınavı iki aşamadan oluşmaktadır.
b) Birinci aşama sınavında adaylardan, verilecek tek-iki sesleri, üç-dört sesli akorları, ezgi parçalarını ve ritm kalıplarını tekrarlamaları istenmektedir.
c) Adayların YGS puan puanı da birinci aşama sınavında değerlendirmeye alınacaktır.
d) Birinci aşama sınavı sonuçları, başvuran tüm adayların sınavı sonuçlanınca puan belirtilmeksizin başarılı-başarısız şeklinde hemen ilan edilecek ve ikinci aşama sınavına geçilecektir.
e) İkinci aşama sınavına yalnız birinci aşama sınavında başarılı olan adaylar ile orta öğrenimlerini bir konservatuvarda başarıyla tamamlamış adaylar katılabilirler.
f) İkinci aşama sınavında adayların müzik yeteneklerini ölçmeye yönelik ses algılama, ritm algılama ve ezgi tekrarı gibi ölçmelerin dışında, müzikal performanslarını değerlendirmek amacıyla, hazırladıkları sınav parçaları da dinlenecektir.
g) Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı kontenjanı 15 kişidir. Uygun aday bulunmadığı takdirde kontenjanın altında öğrenci alınabilecektir.
h) İkinci aşama sınav sonuçları adayların aldıkları puana göre ilan edilecek, 70 puan altında kalan adaylar başarısız sayılacaktır .

3. Yürütülen programlardan mezun olabilme koşulları
a) Lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programındaki dersleri tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00’nin altında olmaması gerekir. Lisans öğrenimi genel not ortalaması 3.00’den 3.49’a kadar olan öğrenciler “Onur Belgesi”, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler “Üstün Onur” listesine geçerek mezun olurlar. Bu öğrencilere ayrıca başarı belgesi verilir.
b) Lisans öğrenimine kayıtlı öğrencilerden, öğretim planındaki ilk 4 yarıyılın derslerinden başarılı olan ve gerekli diğer şartları sağlayan, lisans öğrenimine devam etmek istemeyenlere ön lisans diploması verilir

 

12 Kasım 2015, Perşembe 13543 kez görüntülendi