AKÜ DEVLET KONSERVATUVARI HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Kuruluş ve Sayısal Görünüm

1999 yılında kurulan ve 2001-2002 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlayan AKÜ Devlet Konservatuvarı’nın 2019-2020 eğitim-öğretim yılında; 317 öğrencisi ve 15 yarı zamanlı, 39 tam zamanlı olmak üzere toplam 54 eğitimcisi vardır.

Yabancı Uyruklu Eğitimciler

Konservatuvarımızda; Azerbaycan (2), Macaristan (1), Ukrayna (3), Polonya (1) uyruklu eğitimciler görev yapmaktadır.

Bölüm Yapılanması

Konservatuvarımızda; Müzik-Türk Halk Müziği-Türk Sanat Müziği ve Sahne Sanatları olmak üzere 4 bölüm bulunmaktadır.

Öğretilen Çalgılar

Konservatuvarda; keman (Türk-Batı), viyola, çello (Türk-Batı), kontrbas, piyano, klarinet, trompet, tanbur, ney, klasik kemençe, ud, kanun, ritim sazlar (kudüm-daire-bendir-tef), bağlama, kabak kemane, tar, zurna, kaval, mey enstrümanları öğretilmektedir.

Lisansüstü Eğitim

Konservatuvarımız Müzik Bölümü tarafından kurumsal yöneticiliği yapılan Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı her yıl yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarına üç müzik türünden mezun olmuş öğrenciler kabul edilmektedir.

Protokol

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Afyonkarahisar Belediyesi, Kültür ve Sanat Dernekleri ile düzenli protokoller yapılmaktadır.

Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler

Konservatuvar öğretim elemanı ve öğrencileri, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 120 bilimsel ve sanatsal etkinlik düzenlemiştir.  Yurt içi ve dışı konserler, sempozyum ve kongre katılımları, konferans, panel, çalıştay, radyo tv programları bu etkinliklerden bazılarıdır.

Çocuk ve Gençlik Koroları

Konservatuvarımızın minikler (6-8 yaş), çocuk (9-14 yaş), gençlik (14-18 yaş), çoksesli  (9-14 Yaş) koroları cumartesi ve pazar günleri Rıza Çerçel Kültür Merkezi’nde  düzenli olarak çalışmaktadır.

Müzik Toplulukları

Konservatuvarımızın; Türk Halk Müziği Topluluğu, Türk Sanat Müziği İcra Topluluğu, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Akademik Çoksesli Koro’su, Akademik Orkestra’sı, Çocuk ve Gençlik Orkestrası  faaliyetlerine devam etmektedir.

Sürdürebilir Özellikleri İle Dikkat Çeken Ülke ve Dünya Genelinde Takip Edilen Etnikliklerimiz

Uluslararası Maryas Kültür Sanat ve Müzik Festivali

Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu

Uluslararası Sultan Divani ve Mevlevilik Sempozyumu

Ulusal 23 Nisan Korolar Şenliği

Ulusal Amatör Çalgıcılar Konserleri

Afyonkarahisar Müzik Eğitimcileri Çalıştayları

Hz. Mevlânâ’yı Anma ve Vuslat Törenleri

Dünya Ses Günü Etkinlikleri

Dünya Koro Günü Etkinlikleri

Uluslararası İlişkiler

İspanya-Polonya-Macaristan-Portekiz-Kore-Cezayir-Almanya-Mısır vb ülkeler ile ikili ilişkiler kurulmuştur ve bilimsel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Yeni Konservatuvar Binası

Yeni Konservatuvar Binası’na 2012 Ağustos ayında taşınılmıştır. Çağdaş ve akılcı üniversitemize yakışır yeni konservatuvar binası merkez kampüste yer almaktadır.

18 Eylül 2017, Pazartesi 3564 kez görüntülendi