Türk Halk Müziği Bölümü

 2004 yılında kurulan ve 2004-2005 Eğitim Öğretim yılında eğitim-öğretime  başlayan Türk Halk Müziği Bölümü, Türkiye’de bu alanda branşlaşan ilk bölümdür.
Bölümümüzde 1 öğretim üyesi,  3 öğretim görevlisi ve 1 okutman olmak üzere  5 kadrolu, 5  Ders saat  ücretli öğretim elamanı bulunmaktadır.
Her yıl özel yetenek sınavıyla Türk Halk Müziği Bölümü Çalgı  Eğitimi  Ana Sanat Dalına 10, Ses Eğitimi Ana Sanat Dalına 10 olmak üzere toplam 20 öğrenci alınmaktadır. Eğitim süresi 1 yılı hazırlık olmak üzere toplam  5 yıldır.

       Türk Halk Müziği Bölümünün hedefi;  araştıran , sorgulayan , geleneksel  kültürüne sahip çıkan ve aynı zamanda çağı yakalayan   bireyler yetiştiren akademik bir kurum olabilmektir.
Büyük Önder Atatürk’ün devrimleri nin çizgisinde ilerleyen  Türk Halk Müziği Bölümü Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin sevgi ve saygılarıyla.

Doç. Servet YAŞAR
Bölüm Başkanı

Türk Halk Müziği Bölümü Öğretim Elemanları

Bölüm Başkanı Doç. Servet YAŞAR
Öğretim Görevlisi: Eyüp KOCA
Öğretim Görevlisi: Osman Fethi ARK
Öğretim Görevlisi: Tuba KARDEŞ
Öğretim Görevlisi: Özlem ELİTAŞ
Okutman: Ali Haykad KULABOĞA

 

Bölüm Başkan Yardımcısı Tuba KARDEŞ
Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı Başkanı Eyüp KOCA
Ses Eğitimi Anasanat Dalı Başkanı Servet YAŞAR

Türk Halk Müziği Bölümü

Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı/Ses Eğitimi Anasanat Dalı

 

I-KURUMLA İLGİLİ BİLGİLER
II- GENEL PRATİK BİLGİLER
III-BÖLÜMLE İLGİLİ BİLGİLER

A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI:
Bölüm koordinatörünün adı soyadı: Doç. Servet YAŞAR

Bölüm koordinatörünün adresi:
AKÜ Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği
Bölümü Ahmet Karahisari Kampüsü 03200 Afyonkarahisar / Türkiye

Bölüm koordinatörünün telefonu : (90) 272 216 58 96-108

Bölüm koordinatörünün faksı : (90) 272 216 33 07

Bölüm koordinatörünün e-mail adresi: mustafauzun65@hotmail.com

Öğrenci sayısı (Nisan 2011) :  69 (I. Öğretim)

Öğretim elemanı: 2 Öğretim Üyesi (1) Öğretim Görevlisi, (3) Okutman

Başlıca Araştırma Alanları:
Türk Müziği
Temel Müzik Solfeji ve Teorisi
Türk Halk Müziği Bilgileri
Türk Halk Müziği Repertuvarı
Türk Halk Müziği Derleme ve Notalama Teknikleri
Halk Bilimi
Türk Müziği Tür ve Biçim Bilgisi
Stüdyo ve Sahne teknikleri
Müzik tarihi

2. Bölümün Eğitim Olanakları
Merkez Kütüphane
Bilgisayar Lab.
Konser Salonları
Bireysel Çalışma Odaları
Demirbaş Enstrumanlar

3. Yürütülen Programlar ve Süreleri: 
Türk Halk Müziği – Ön lisans 3 yıl (hazırlık dahil)
Türk Halk Müziği – Lisans 5 yıl (hazırlık dahil)

4. Öğrencileri Değerlendirme Yöntemleri:
Yapılması öngörülen her dönemde 1 arasınav, final sınavı, bütünleme sınavı

B. YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR HAKKINDA BİLGİ
1. Yürütülen programlara ön kayıt yaptırabilme koşulları
a) Konservatuvarların orta kısımları hariç lise veya dengi bir okuldan mezun olan ve ÖSS sonuçlarına göre sayısal, sözel veya eşit ağırlıklı puan türlerinden herhangi birinden 150 veya daha yüksek puan alan adaylar konservatuvara ön kayıt yaptırabilirler.
b) Adaylar farklı bölümlerden veya aynı bölümden en çok iki anasanat dalı için ön kayıt yaptırabilirler.

2. Yürütülen programlara ilişkin özel yetenek sınavının içeriği

a) Özel yetenek sınavı iki aşamadan oluşmaktadır.
b) Birinci aşama sınavında adaylardan, verilecek tek-iki sesleri, ezgi parçalarını ve ritm kalıplarını tekrarlamaları istenmektedir.
c) Birinci aşama sınavı sonuçları, başvuran tüm adayların sınavı sonuçlanınca puan belirtilmeksizin başarılı-başarısız şeklinde hemen ilan edilecek ve ikinci aşama sınavına geçilecektir.
e) İkinci aşama sınavına yalnız birinci aşama sınavında başarılı olan adaylar katılabilirler.
d) İkinci aşama sınavında adayların müzik yeteneklerini ölçmeye yönelik ses algılama, ritm algılama ve ezgi tekrarı gibi ölçmelerin dışında, müzikal performanslarını değerlendirmek amacıyla, hazırladıkları sınav eserleri de dinlenecektir.
e) Türk Halk Müziği Bölümü kontejanı Çalgı Eğitimi Anasanat  Dalı  10 , Ses Eğitimi Anasanat Dalı 10 olmak üzere toplam 20  kişidir. Uygun aday bulunmadığı takdirde kontenjanın altında öğrenci alınabilecektir.
f) İkinci aşama sınav sonuçları adayların aldıkları puana göre ilan edilecek, 70 puan altında kalan adaylar başarısız sayılacaktır.

3. Yürütülen programlardan mezun olabilme koşulları
a) Lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programındaki dersleri tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00’nin altında olmaması gerekir. Lisans öğrenimi genel not ortalaması 3.00’den 3.49’a kadar olan öğrenciler “Onur Belgesi”, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler “Üstün Onur” listesine geçerek mezun olurlar. Bu öğrencilere ayrıca başarı belgesi verilir.
b) Lisans öğrenimine kayıtlı öğrencilerden, öğretim planındaki ilk 4 yarıyılın derslerinden başarılı olan ve gerekli diğer şartları sağlayan, lisans öğrenimine devam etmek istemeyenlere ön lisans diploması verilir.

4. Yürütülen programlar için dönem bazında alınması gereken dersler
Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümünden mezun olan öğrenciler Türk Halk Müziği Ses İcracısı, Türk Halk Müziği saz İcracısı, uzman araştırmacı, müzik eğitimciliği gibi alanlarda görev alabilmektedir.

HIZLI ERİŞİM