2004 yılında kurulan ve 2004-2005 Eğitim Öğretim yılında eğitim-öğretime başlayan Türk Halk Müziği Bölümü, Türkiye’de bu alanda branşlaşan ilk bölümdür. Bölümümüzde 1 öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere 5 kadrolu, 5 ders saat ücretli öğretim elamanı bulunmaktadır. Türk Halk Müziği Bölümü’nün amacı, Türkiye’nin geleneksel halk müziği sanatına ait birikimini süreklilik açısından değerlendirebilecek, bakış açısını kökten kopmadan geleceğe doğru değiştirip geliştirebilecek ses ve saz icracıları yetiştirmektir. Bu kapsamda temsil ettiği sanatın kimliğini yerleşik ya da genel geçer sanatsal dinamiklerle bütünleştirebilecek, akademik donanımını sağlamış, ulusal sanatçı kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, etik değerlere saygılı ve ülkemiz müzik sanatını ulusal-uluslararası platformlarda temsil edebilecek düzeyde birikime ulaştırmak en önemli hedefler arasındadır.

Büyük önder Atatürk’ün devrimlerinin çizgisinde ilerleyen Türk Halk Müziği Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin sevgi ve saygılarıyla.

  • Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı

Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı, Türk halk müziğinin yakından tanınması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yetkin eğitimciler, araştırmacılar, akademisyen ve sanatçılar yetiştirmenin yanı sıra bu amaçla yapılan çeşitli akademik ve sanatsal etkinliklerin sürdürülmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda çalgıların değişim ve gelişimi, yöresel çalgılar, icra ve ses özellikleri gibi süreçler tarihsel doku ile anlatılarak geniş bakış açısına sahip öğrenci profili oluşturulması amaçlanmaktadır.

5 yıllık eğitim sürecinin hazırlık sınıfı sürecinde Türk Müziği Solfej ve Teorisi, Temel Müzik Solfej ve Teorisi, Ses Eğitimi ve Meslek Çalgısı (bağlama, kabak kemane, kaval, mey, zurna); Lisan birinci sınıftan itibaren ise bu derslere ilave olarak Türk Halk Müziği alanına yönelik Repertuvar, Türk Halk Müziği Bilgileri, Derleme ve Notalama Teknikleri, Tür ve Biçim Bilgisi, Armoni ve Piyano derslerine yer verilmektedir.

  • Ses Eğitimi Anasanat Dalı

Türk halk müziği alanında ses icracısı yetiştirmek amacıyla kurulan ana sanat dalında, sözlü eserler repertuvarının yöre bağlamında yerel ağız, söyleyiş ve seslendirme tekniklerine göre geleneksel müzik kültürümüzün dağarcığından seçilmiş örneklerinin işlenmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda geleneksel Türk halk müziği sözlü eserlerinin genç kuşak müzisyenlere sağlıklı olarak aktarılması, yaşatılması ve uluslararası alanda tanıtılması, THM Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı’nın başlıca amaçları arasındadır.

Ana Sanat Dalı’nda hazırlık sınıfı sürecinde temel müzik becerilerinin kazandırılması için öncelikle Türk Müziği Solfej ve Teorisi, Temel Müzik Solfej ve Teorisi, Ses Eğitimi ve Meslek Çalgısı (bağlama, kabak kemane, kaval, mey, zurna) adlı dersler verilmektedir. Lisans düzeyinde ise bu derslere ilave olarak Türk Halk Müziği alanına yönelik Repertuvar, Türk Halk Müziği Bilgileri, Derleme ve Notalama Teknikleri, Tür ve Biçim Bilgisi, Armoni ve Piyano derslerine yer verilmektedir. Ayrıcaher iki ana sanat dalında da program dahilinde bilgisayarlı nota yazım eğitimi verilmektedir.

Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı’nda, her öğrencinin seçtiği çalgıda en az eşlik yapabilecek icra hakimiyetinin oluşması hedeflenmektedir.

Dr. Öğr. Üy. Sami Emrah GEREKTEN
Bölüm Başkanı

Türk Halk Müziği Bölümü Öğretim Elemanları

Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üy. Sami Emrah GEREKTEN
Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr. Grv. Tuba BARUTCU
Çalgı Eğitimi ASD Dalı Başkanı Öğr. Grv. Veli YÖNTEM
Ses Eğitimi ASD Dalı Başkanı Öğr. Grv. Özlem ELİTAŞ
Öğretim Görevlisi Eyip KOCA
Araştırma Görevlisi Burak GÜLTEKİN

Türk Halk Müziği Bölümü
Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı/Ses Eğitimi Anasanat Dalı

I-KURUMLA İLGİLİ BİLGİLER
II- GENEL PRATİK BİLGİLER
III-BÖLÜMLE İLGİLİ BİLGİLER

A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI:
Bölüm Koordinatörünün Adı Soyadı: Dr. Öğr. Üy. Sami Emrah GEREKTEN

Bölüm koordinatörünün adresi:
AKÜ Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği
Bölümü Ahmet Karahisari Kampüsü 03200 Afyonkarahisar/Türkiye

Bölüm koordinatörünün telefonu: (+90) 272 216 58 96-108

Bölüm koordinatörünün faksı: (+90) 272 216 33 07

Öğrenci sayısı (Nisan 2011): 69 (I. Öğretim)

Öğretim elemanı: 1 Dr. Öğr. Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi

Başlıca Araştırma Alanları:
Türk Müziği
Temel Müzik Solfeji ve Teorisi
Türk Halk Müziği Bilgileri
Türk Halk Müziği Repertuvarı
Türk Halk Müziği Derleme ve Notalama Teknikleri
Halk Bilimi
Türk Müziği Tür ve Biçim Bilgisi
Stüdyo ve Sahne teknikleri
Müzik tarihi

2. Bölümün Eğitim Olanakları
Merkez Kütüphane
Bilgisayar Lab.
Konser Salonları
Bireysel Çalışma Odaları
Demirbaş Enstrumanlar

3. Yürütülen Programlar ve Süreleri: 
Türk Halk Müziği – Ön lisans 3 yıl (hazırlık dahil)
Türk Halk Müziği – Lisans 5 yıl (hazırlık dahil)

4. Öğrencileri Değerlendirme Yöntemleri:
Yapılması öngörülen her dönemde 1 arasınav, final sınavı, bütünleme sınavı

B. YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR HAKKINDA BİLGİ
1. Yürütülen programlara ön kayıt yaptırabilme koşulları
a) Konservatuvarların orta kısımları hariç lise veya dengi bir okuldan mezun olan ve ÖSS sonuçlarına göre sayısal, sözel veya eşit ağırlıklı puan türlerinden herhangi birinden 150 veya daha yüksek puan alan adaylar konservatuvara ön kayıt yaptırabilirler.
b) Adaylar farklı bölümlerden veya aynı bölümden en çok iki anasanat dalı için ön kayıt yaptırabilirler.

2. Yürütülen programlara ilişkin özel yetenek sınavının içeriği

a) Özel yetenek sınavı iki aşamadan oluşmaktadır.
b) Birinci aşama sınavında adaylardan, verilecek tek-iki sesleri, ezgi parçalarını ve ritm kalıplarını tekrarlamaları istenmektedir.
c) Birinci aşama sınavı sonuçları, başvuran tüm adayların sınavı sonuçlanınca puan belirtilmeksizin başarılı-başarısız şeklinde hemen ilan edilecek ve ikinci aşama sınavına geçilecektir.
e) İkinci aşama sınavına yalnız birinci aşama sınavında başarılı olan adaylar katılabilirler.
d) İkinci aşama sınavında adayların müzik yeteneklerini ölçmeye yönelik ses algılama, ritm algılama ve ezgi tekrarı gibi ölçmelerin dışında, müzikal performanslarını değerlendirmek amacıyla, hazırladıkları sınav eserleri de dinlenecektir.
e) Türk Halk Müziği Bölümü kontejanı Çalgı Eğitimi Anasanat  Dalı  10 , Ses Eğitimi Anasanat Dalı 10 olmak üzere toplam 20  kişidir. Uygun aday bulunmadığı takdirde kontenjanın altında öğrenci alınabilecektir.
f) İkinci aşama sınav sonuçları adayların aldıkları puana göre ilan edilecek, 70 puan altında kalan adaylar başarısız sayılacaktır.

3. Yürütülen programlardan mezun olabilme koşulları
a) Lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programındaki dersleri tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00’nin altında olmaması gerekir. Lisans öğrenimi genel not ortalaması 3.00’den 3.49’a kadar olan öğrenciler “Onur Belgesi”, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler “Üstün Onur” listesine geçerek mezun olurlar. Bu öğrencilere ayrıca başarı belgesi verilir.
b) Lisans öğrenimine kayıtlı öğrencilerden, öğretim planındaki ilk 4 yarıyılın derslerinden başarılı olan ve gerekli diğer şartları sağlayan, lisans öğrenimine devam etmek istemeyenlere ön lisans diploması verilir.

4. Yürütülen programlar için dönem bazında alınması gereken dersler
Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümünden mezun olan öğrenciler Türk Halk Müziği Ses İcracısı, Türk Halk Müziği saz İcracısı, uzman araştırmacı, müzik eğitimciliği gibi alanlarda görev alabilmektedir.

12 Kasım 2015, Perşembe 10288 kez görüntülendi