2004 yılında kurulan ve 2004-2005 Eğitim Öğretim yılında eğitim-öğretime başlayan Türk Halk Müziği Bölümü, Türkiye’de bu alanda branşlaşan ilk bölümdür. Bölümümüzde 3 öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere 7 kadrolu öğretim elamanı bulunmaktadır. Türk Halk Müziği Bölümü’nün amacı, Türkiye’nin geleneksel halk müziği sanatına ait birikimini süreklilik açısından değerlendirebilecek, bakış açısını kökten kopmadan geleceğe doğru değiştirip geliştirebilecek saz ve ses icracıları yetiştirmektir. Bu kapsamda, öğrencilerini temsil ettikleri sanatın kimliğini yerleşik ve genelgeçer sanatsal dinamiklerle bütünleştirebilecek, akademik donanımını sağlamış, ulusal sanatçı kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, etik değerlere saygılı ve ülkemiz müzik sanatını ulusal-uluslararası platformlarda temsil edebilecek düzeyde birikime ulaştırmak en önemli hedefleri arasındadır.
• Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı
Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı, Türk halk müziğinin yakından tanınması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yetkin eğitimciler, araştırmacılar, akademisyen ve sanatçılar yetiştirmenin yanı sıra bu amaçla yapılan çeşitli akademik ve sanatsal etkinliklerin sürdürülmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda çalgıların değişim ve gelişimi, yöresel çalgılar, icra ve ses özellikleri gibi süreçler tarihsel doku ile anlatılarak geniş bakış açısına sahip öğrenci profili oluşturulması amaçlanmaktadır.
• Ses Eğitimi Anasanat Dalı
Türk halk müziği alanında ses icracısı yetiştirmek amacıyla kurulan ana sanat dalında, sözlü eserler repertuvarının yöre bağlamında yerel ağız, söyleyiş ve seslendirme tekniklerine göre geleneksel müzik kültürümüzün dağarcığından seçilmiş örneklerinin işlenmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda geleneksel Türk halk müziği sözlü eserlerinin genç kuşak müzisyenlere sağlıklı olarak aktarılması, yaşatılması ve uluslararası alanda tanıtılması, THM Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı’nın başlıca amaçları arasındadır.
Doç. Dr. Sami Emrah GEREKTEN
Bölüm Başkanı

Türk Halk Müziği Bölümü Öğretim Elemanları

  • Doç. Dr. Sami Emrah GEREKTEN (THM Bölümü Başkanı – Çalgı Eğt. ASD)
  • Doç. Veli YÖNTEM (THM Bölümü Bşk. Yrd. – Çalgı Eğt. ASD Başkanı)
  • Dr. Öğr. Üyesi Özlem ELİTAŞ (THM Bölümü Ses Eğt. ASD Başkanı)
  • Öğr. Gör. Emrah KALIN (THM Bölümü Bşk. Yrd. – Çalgı Eğt. ASD)
  • Öğr. Gör. Eyüp KOCA (THM Bölümü Çalgı Eğt. ASD)
  • Öğr. Gör. Tuba BARUTCU (THM Bölümü Çalgı Eğt. ASD)
  • Arş. Gör. Burak GÜLTEKİN (THM Bölümü Ses Eğt. ASD)

TÜRK HALK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Sami Emrah GEREKTEN

Tel: (+90) 272 218 4129

Öğretim Elemanı Kadrosu: 3 öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi, 1 araştırma görevlisi.

*Bölümde Yürütülen Dersler

1. Enstrüman (Bağlama)
2. Enstrüman (Kabak Kemane)
3. Enstrüman (Mey)
4. Ses Eğitimi
5. THM Repertuvarı
6. Türk Müziği Solfeji ve Teorisi
7. Temel Müzik Solfeji ve Teorisi
8. Ritmik Okuma
9. Bilgisayar ve Müzik
10. Türk Halk Müziği Bilgileri
11. THM Derleme ve Notalama Teknikleri
12. Toplu Uygulama
13. Tür ve Biçim Bilgisi
14. Türk Halk Oyunları
15. Bölgesel ve Yöresel THM Repertuvarı
16. Armoni
17. Türk Halk Müziği’nde Açış Seslendirme Teknikleri
18. Müzik Pedagojisi
19. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
20. Türk Dili ve Edebiyatı
21. Yabancı Dil

Yürütülen programların 2021-2022 Bahar Dönemi Ders Programı için tıklayınız.

*Ön Koşullu Dersler

Çalgı Eğt. ASD lisans öğrencileri; Türk Müziği Solfeji ve Teorisi II-III-IV, Temel Müzik Solfeji ve Teorisi II-III-IV ve Enstrüman II-III-IV derslerini seçebilmek için, ilgili dersin bir önceki dönemdeki karşılığını başarılı bir şekilde tamamlamak zorundadırlar.

Ses Eğt. ASD lisans öğrencileri; Türk Müziği Solfeji ve Teorisi II-III-IV, Temel Müzik Solfeji ve Teorisi II-III-IV, Enstrüman II-III-IV ve Ses Eğitimi II-III-IV derslerini seçebilmek için, ilgili dersin bir önceki dönemdeki karşılığını başarılı bir şekilde tamamlamak zorundadırlar.

*Bölümün Eğitim Olanakları
Konser Salonları
Bireysel Çalışma Odaları
Demirbaş Enstrümanlar

*Yürütülen Programlar ve Süreleri
Türk Halk Müziği Çalgı Eğitimi ASD – Lisans 4 yıl
Türk Halk Müziği Ses Eğitimi ASD – Lisans 4 yıl

*Öğrencileri Değerlendirme Yöntemleri
Her dönemde vize, final ve bütünleme sınavı yapılmaktadır. Her dersin ölçme-değerlendirme işlemi dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından planlanmaktadır. Enstrüman (bağlama) derslerinin vize ve final performanslarının değerlendirilmesine ilişkin ölçek bu linkte sunulmuştur. Ayrıca bağlama derslerinde ürün değerlendirmesinin yanında süreç değerlendirme işlemi yapılmaktadır. Bu derslerde kullanılan süreç değerlendirme formu için tıklayınız. 

 

YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR HAKKINDA BİLGİ

1. Yürütülen programlara ön kayıt yaptırabilme koşulları

a) Konservatuvarların orta kısımları hariç lise veya dengi bir okuldan mezun olan ve TYT sonuçlarına göre sayısal, sözel veya eşit ağırlıklı puan türlerinden herhangi birinden ilgili yıl için belirlenen baraj puanını veya daha yüksek puan alan adaylar konservatuvara ön kayıt yaptırabilirler.
b) Adaylar farklı bölümlerden veya aynı bölümden en çok iki anasanat dalı için ön kayıt yaptırabilirler.

2. Yürütülen programlara ilişkin özel yetenek sınavının içeriği

a) Özel yetenek sınavı tek aşamadan oluşmaktadır.
b) Özel yetenek sınavında adaylardan öncelikle; piyano ile çalınacak olan çift sesleri, piyano ve bağlama ile çalınacak olan ezgileri ve kalem ya da alkış yardımı ile çalınacak olan ritim kalıplarını doğru şekilde tekrarlamaları beklenmektedir. Adayların müzik yeteneklerini ölçmeye yönelik ses algılama, ritim algılama ve ezgi tekrarı gibi ölçümlerin ardından, ses ve çalgı performanslarını değerlendirmek amacıyla sınav için hazırlamış oldukları eserler dinlenecektir.
c) Özel yetenek sınavı sonucu 70 puan altında kalan adaylar başarısız sayılacaktır.
d) Türk Halk Müziği Bölümü kontenjanı; Çalgı Eğitimi Anasanat  Dalı  10 kişi, Ses Eğitimi Anasanat Dalı 10 kişi olmak üzere toplam 20  kişidir. Gerekli şartları sağlayan yeterli aday bulunmadığı takdirde kontenjan sayısının altında öğrenci alınabilir.

*Yetenek sınavı puanlamasına dair örnek şablon için tıklayınız.

3. Yürütülen programlardan mezun olabilme koşulları

a) Lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programındaki dersleri tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00’nin altında olmaması gerekir. Lisans öğrenimi genel not ortalaması 3.00 ve 3.49 arası olan öğrenciler “Onur Belgesi”, 3.50 ve 4.00 arası olan öğrenciler “Üstün Onur Belgesi” alarak mezun olurlar.
b) Lisans öğrenimine kayıtlı öğrencilerden, öğretim planındaki ilk 4 yarıyılın derslerinden başarılı olan ve gerekli diğer şartları sağlayan, lisans öğrenimine devam etmek istemeyenlere ön lisans diploması verilir.

12 Kasım 2015, Perşembe 17730 kez görüntülendi