Stratejik Amaç-1

Lisans ve Lisansüstü Düzeyde Eğitim Öğretimin devam etmesi

Stratejik Hedefler

Hedef-1. Öğrenci bilgi birikiminin en üst seviyeye ulaştırılması.

Hedef-2. Teknolojik ve sanat eğitimine uygun alt yapı ve donanımı sürekli olarak geliştirme.

Hedef-3. Özel Yetenek Sınav kriterlerini güncelleştirmek.

Hedef-4.  Öğrencilerin Uluslararası alanda sağlanan fırsatlardan yararlanmalarını sağlama.

Hedef-5. Akademik kadroların, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının gelişmesine yönelik kaynakları sağlama.

            Stratejik Amaç-2

Paydaşlarla Olumlu İlişkiler kurmak sürdürmek ve geliştirmek

Hedef-1. Öğrenci, Aile, toplum,  Belediyeler, sosyal hizmet kurumları, diğer ilgili kamu kuruluşları ve üniversite içi diğer birimler gibi paydaşlarla işbirliği ve Proje/ortak çalışmalar yapma ve yaygınlaştırma

Hedef-2 Termal Turizm sektöründeki otellere sanatsal danışmanlık yapmak

            Stratejik Amaç-3

Konservatuvarımızda sunulan hizmetin etkinliğini artırma ve geliştirme

Hedef-1 Eğitim-öğretim yılı başlangıcında açılış kokteylleri düzenleyerek yeni gelen öğrencilerle tanışma kaynaşmanın sağlanması

Hedef-2 Dönemler sonunda üniversitemize bağlı okullarda konserler vermek

Hedef-3 Akademik ve idari personelin daha çalışabilmesi için fiziksel çalışma ortamları, teknolojik donanımların sağlanması

 

10 Kasım 2017, Cuma 3069 kez görüntülendi