Doç. Çağhan ADAR
cadar@aku.edu.tr
(Başkan)
Doç. Dr. Seyhan CANYAKAN
scanyakan@aku.edu.tr
(Üye)
Doç. Yıldırım AKTAŞ
yldrmaktas@gmail.com
(Üye)
Doç. Bertan RONA
brona@aku.edu.tr
(Üye)
Doç. Dr. Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN
duygusokez@yahoo.co.uk
(Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Sami Emrah GEREKTEN
emrahgerekten@aku.edu.tr
(Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Fakı Can YÜRÜK
fakicanyuruk@hotmail.com
(Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ELİTAŞ
ozlemelitas1983@gmail.com
(Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Veli YÖNTEM
vyontem@aku.edu.tr
(Üye)
Öğr. Grv. Hakan AKDENİZ
hakanakdeniz777@hotmail.com
(Üye)
Kevser YILMAZ
kyilmaz@aku.edu.tr
(Raportör)

 

22 Aralık 2015, Salı 7312 kez görüntülendi