ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ

Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2021 2022 2023 2024
Türk Sanat Müziği Bölümü TSM Anasanat Dalı 58 59 75 66
Türk Sanat Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı 35 35 50 49
Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı 31 31 38 36
Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı 37 37 44 42
Türk Halk Müziği Bölümü Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı 36 36 39 38
Türk Halk Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı 31 31 38 38
Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı 22 22 24 24
Sahne Sanatları Bölümü Koro Anasanat Dalı 19 19 27 26
Toplam 269 270 335 319

Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

 

Uluslararası Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022 2023 2024
Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı 1 0 0
Toplam 1 0 0

Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

 

Mezun Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022 2023 2024
Türk Sanat Müziği Bölümü TSM Anasanat Dalı 2 27 2 9
Türk Sanat Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı 4 9 17 2 0
Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı 4 7 7 1 2
Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı 7 11 3 2 2
Türk Halk Müziği Bölümü Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı 9 5 5 1 1
Türk Halk Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı 8 4 7 6 0
Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı 0 1
Sahne Sanatları Bölümü Koro Anasanat Dalı 1 1 0
Toplam 34 36 67 15 15

Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

 

Kontenjanların Doluluk Oranı

Programın Adı
2020 2021 2022 2023
Kontenjan
Kayıtlı
Öğrenci
Boş
Kontenjan
Doluluk
Oranı
Kontenjan
Kayıtlı
Öğrenci
Boş
Kontenjan
Doluluk
Oranı
Kontenjan
Kayıtlı
Öğrenci
Boş
Kontenjan
Doluluk
Oranı
Kontenjan
Kayıtlı
Öğrenci
Boş
Kontenjan
Doluluk
Oranı
Türk Sanat Müziği Bölümü TSM Anasanat Dalı 20 16 4 %80 20 16 4 %80 15 14 1 %93 20 17 3 %85
Türk Sanat Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı 20 8 12 %40 15 7 8 %46 15 12 3 %80 20 15 5 %75
Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı 10 9 1 %90 10 6 4 %60 10 9 1 %90 10 7 3 %70
Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı 15 7 8 %47 15 10 5 %66 15 14 1 %93 15 7 8 %47
Türk Halk Müziği Bölümü Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı 10 9 1 %90 10 4 6 %40 10 8 2 %80 10 6 4 %80
Türk Halk Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı 10 8 2 %80 10 4 6 %40 10 6 4 %60 10 10 0 %100
Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı 5 2 3 %40 5 4 1 %80 5 5 %100 5 5 0 %100
Sahne Sanatları Bölümü Koro Anasanat Dalı 10 8 2 %80 10 10 5 5 %100 10 10 0 %100
Toplam 100 67 33 %68 95 51 44 %58 85 73 12 %87 100 77 23 %77

Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

 

Taban/Tavan Puan Durumları

Programın Adı 2020 2021 2022 2023 2024
Taban Puanı Tavan Puanı Taban Puanı Tavan Puanı Taban Puanı Tavan Puanı Taban Puanı Tavan Puanı Taban Puanı Tavan Puanı
Türk Sanat Müziği Bölümü TSM Anasanat Dalı 150,00 Özel Yetenek 150,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek
Türk Sanat Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı 150,00 Özel Yetenek 150,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek
Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı 150,00 Özel Yetenek 150,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek
Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı 150,00 Özel Yetenek 150,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek
Türk Halk Müziği Bölümü Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı 150,00 Özel Yetenek 150,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek
Türk Halk Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı 150,00 Özel Yetenek 150,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek
Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı 150,00 Özel Yetenek 150,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek
Sahne Sanatları Bölümü Koro Anasanat Dalı 150,00 Özel Yetenek 150,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek

Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

 

Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Bilgiler 2020 2021 2022 2023 2024
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı 36 42 38 46 45
Öğrenci Sayısı 322 203 283 335 319
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı 9 5 7 7 7

Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

 

Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları

Burs Adı 2020 2021 2022 2023
Öğle Yemeği Bursu 1 1 2 0
TEV Bursu 1 1 1 1
KYK Bursu 10 42 52
Toplam 12 44 55 1

   Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

 

AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ

Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı

Unvan 2020 2021 2022 2023 2024
Prof. Dr. 2 1 1
Doç. Dr. 3 4 5 4 4
Dr. Öğr. Üyesi 12 17 11 12 12
Arş. Grv. 1 2 2 2 2
Öğr. Grv. (Ders Veren) 23 12 15 19 18
Öğr. Grv. (Uygulamalı) 12 7 10 10
Toplam 41 47 40 48 47

Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

 

Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları

Düzenleyen Birim 2020 2021 2022 2023
Rektörlük 37
Akademik Birim 37
Toplam 37  –

Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

 

Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri

Yayın Türü 2020 2021 2022 2023 2024
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 2
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 1 10 3
WoS endeksinde Atıf Sayısı 15
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 1 4
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin)
Kitap 1
Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı)
Google Scholar h-endeksi (ortalama)

Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

 

İDARİ PERSONEL VERİLERİ

İdari Personel Bilgileri

Kadro Unvanı 2020 2021 2022 2023 2024
Fakülte Sekreteri 1 1 1 1 1
Bilgisayar İşletmeni 1 2 2 3 3
Memur 3 3 3
Teknisyen 1 1
Yardımcı Hizmetler 1 1 1 1
Sürekli İşçi 3 3 3 3 3
Toplam 8 10 10  9 9

Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

 

FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ

Birim Hizmet Alanları

Alan Adı Sayı Alan (m2)
Derslik 14 500
Yemekhane (m2) 1 578
Kantin (m2) 1 592
İdari Personel Çalışma Odası 4 400
Akademik Personel Çalışma Odası 48 792
Arşiv 1 30
Toplantı Salonu 2 200
Depo 1 50
Personel Çay Ocağı 1 20
Toplam                                                          73 3162

Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

 

Teknolojik Cihaz Bilgileri

Teknolojik Kaynak Adı 2020 2021 2022 2023 2024
Masaüstü Bilgisayar 53 53 56 56 56
Dizüstü Bilgisayar 44 47 47 47 47
Tablet Bilgisayar
Projeksiyon 19 19 19 19 19
Slayt Makinesi
Akıllı Tahta
Mikroskop
Yazıcı 33 33 32 32 32
Fotokopi Makinesi 4 4 4 4 4
Tarayıcı 2 2 2 2 2
Faks 1 1 1 1 1
Sunucu
Yazılım
Tepegöz
Barkod Okuyucu
IP Kamera 13 13 13 13 13
Switch-Router
Baskı Makinesi 1 1 1 1 1
Fotoğraf Makinesi 4 5 6 6 6
Kamera 7 7 13 13 13
Televizyon 2 3 3 3 3
Müzik Seti 26 36 36 36 36
Optik Okuyucu
Santral 1 1 1 1 1
Toplam 210 225 234  234 234

Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

 

DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ

Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri

Personel/

Öğrenci

Bilgiler 2020 2021 2022 2023 2024
Personel Gelen Personel
Giden Personel 2 2 1
Öğrenci Gelen Öğrenci 1
Giden Öğrenci 3 2 1 1

Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

 

MEMNUNİYET ANKETLERİ

Memnuniyet Düzeyi

Paydaş Adı 2020 2021 2022 2023
Öğrenci 63,94 64,89
Akademik Personel 81,96 81,96
İdari Personel 67,75 80,22
Dış Paydaş 88,51 88,51
Mezun
Eğitsel Performans
Akademik Danışmanlık

Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

 

ETKİNLİK VERİLERİ

Halka Açık Sosyal Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022 2023
Konferans 1
Konser 80 30 73
Söyleşi 3 7
TV Programı 5
Toplam 80 38 81  

Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

 

Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022 2023
Ağaç Dikme 1
Toplam 1  

Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

 

Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022 2023 2024
Çalıştay 2 2 2 1
Festival 1 1 1
Atölye Çalışması 1 1 1
Söyleşi 2 7
Toplam 6 4 11   1

Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

 

Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri

Faaliyet Türü 2020 2021 2022 2023
Çalıştay / Kongre / Sempozyum 2 2 3
Panel / Konferans / Söyleşi 4 3 1
Eğitim Programı / Kurs / Seminer 2
Atölye ve Proje Çalışmaları 1
Yarışma
Film / Belgesel Gösterimi
Konser / Dinleti 80 30 73
Sergi
Tiyatro
Festival / Şölen / Şenlik 1 1
Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı 5 5 5
Gezi / Teknik Gezi
Toplam 94 40 81  

Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

21 Mart 2023, Salı 2165 kez görüntülendi