ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ

Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022
Türk Sanat Müziği Bölümü TSM Anasanat Dalı 9 16 14
Türk Sanat Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı 7 7 12
Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı 9 6 9
Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı 8 10 14
Türk Halk Müziği Bölümü Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı 16 4 8
Türk Halk Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı 8 4 6
Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı 2 4 5
Sahne Sanatları Bölümü Koro Anasanat Dalı 8 5
Toplam 67 51 73

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

 

Uluslararası Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022
Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı 1
Toplam 1

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

 

Mezun Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022
Türk Sanat Müziği Bölümü TSM Anasanat Dalı 2 27
Türk Sanat Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı 4 9 17
Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı 4 7 7
Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı 7 11 3
Türk Halk Müziği Bölümü Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı 9 5 5
Türk Halk Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı 8 4 7
Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı
Sahne Sanatları Bölümü Koro Anasanat Dalı 1
Toplam 34 36 67

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

 

Kontenjanların Doluluk Oranı

Programın Adı
2020 2021 2022
Kontenjan
Kayıtlı
Öğrenci
Boş
Kontenjan
Doluluk
Oranı
Kontenjan
Kayıtlı
Öğrenci
Boş
Kontenjan
Doluluk
Oranı
Kontenjan
Kayıtlı
Öğrenci
Boş
Kontenjan
Doluluk
Oranı
Türk Sanat Müziği Bölümü TSM Anasanat Dalı 20 16 4 %80 20 16 4 %80 15 14 1 %93
Türk Sanat Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı 20 8 12 %40 15 7 8 %46 15 12 3 %80
Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı 10 9 1 %90 10 6 4 %60 10 9 1 %90
Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı 15 7 8 %47 15 10 5 %66 15 14 1 %93
Türk Halk Müziği Bölümü Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı 10 9 1 %90 10 4 6 %40 10 8 2 %80
Türk Halk Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı 10 8 2 %80 10 4 6 %40 10 6 4 %60
Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı 5 2 3 %40 5 4 1 %80 5 5 %100
Sahne Sanatları Bölümü Koro Anasanat Dalı 10 8 2 %80 10 10 5 5 %100
Toplam 100 67 33 %68 95 51 44 %58 85 73 12 %87

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

 

Taban/Tavan Puan Durumları

Programın Adı 2020 2021 2022
Taban Puanı Tavan Puanı Taban Puanı Tavan Puanı Taban Puanı Tavan Puanı
Türk Sanat Müziği Bölümü TSM Anasanat Dalı 150,00 Özel Yetenek 150,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek
Türk Sanat Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı 150,00 Özel Yetenek 150,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek
Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı 150,00 Özel Yetenek 150,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek
Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı 150,00 Özel Yetenek 150,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek
Türk Halk Müziği Bölümü Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı 150,00 Özel Yetenek 150,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek
Türk Halk Müziği Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı 150,00 Özel Yetenek 150,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek
Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı 150,00 Özel Yetenek 150,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek
Sahne Sanatları Bölümü Koro Anasanat Dalı 150,00 Özel Yetenek 150,00 Özel Yetenek 140,00 Özel Yetenek

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

 

Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Bilgiler 2020 2021 2022
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı 36 42 41
Öğrenci Sayısı 322 203 283
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı 9 5 7

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

 

Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları

Burs Adı 2020 2021 2022
Öğle Yemeği Bursu 1 1 2
TEV Bursu 1 1 1
KYK Bursu 10 42 52
Toplam 12 44 55

                                                                                                                                                                                                                                              Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

 

AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ

Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı

Unvan 2020 2021 2022
Prof. Dr. 2
Doç. Dr. 3 4 5
Dr. Öğr. Üyesi 12 17 12
Arş. Grv. 1 2 2
Öğr. Grv. (Ders Veren) 23 24 18
Öğr. Grv. (Uygulamalı)
Toplam 41 47 37

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

 

Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları

Düzenleyen Birim 2020 2021 2022
Rektörlük 37
Akademik Birim 37
Toplam 37

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

 

Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri

Yayın Türü 2020 2021 2022
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 2
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 1 10
WoS endeksinde Atıf Sayısı 15
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin)
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin)
Kitap
Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı)
Google Scholar h-endeksi (ortalama)

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

 

İDARİ PERSONEL VERİLERİ

İdari Personel Bilgileri

Kadro Unvanı 2020 2021 2022
Fakülte Sekreteri 1 1 1
Bilgisayar İşletmeni 1 2 2
Memur 3 3 3
Teknisyen
Yardımcı Hizmetler 1 1
Sürekli İşçi 3 3 3
Toplam 8 10 10

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

 

FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ

Birim Hizmet Alanları

Alan Adı Sayı Alan (m2)
Derslik 14 500
Yemekhane (m2) 1 578
Kantin (m2) 1 592
İdari Personel Çalışma Odası 4 400
Akademik Personel Çalışma Odası 48 792
Arşiv 1 30
Toplantı Salonu 2 200
Depo 1 50
Personel Çay Ocağı 1 20
Toplam                                                          73 3162

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

 

Teknolojik Cihaz Bilgileri

Teknolojik Kaynak Adı 2020 2021 2022
Masaüstü Bilgisayar 53 53 56
Dizüstü Bilgisayar 44 47 47
Tablet Bilgisayar
Projeksiyon 19 19 19
Slayt Makinesi
Akıllı Tahta
Mikroskop
Yazıcı 33 33 32
Fotokopi Makinesi 4 4 4
Tarayıcı 2 2 2
Faks 1 1 1
Sunucu
Yazılım
Tepegöz
Barkod Okuyucu
IP Kamera 9 9
Switch-Router
Baskı Makinesi 1 1 1
Fotoğraf Makinesi 4 5 6
Kamera 21 20 26
Televizyon 2 3 3
Müzik Seti 26 36 36
Optik Okuyucu
Santral 1 1 1
Toplam 211 233 232

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

 

DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ

Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri

Personel/

Öğrenci

Bilgiler 2020 2021 2022
Personel Gelen Personel
Giden Personel 2
Öğrenci Gelen Öğrenci 1
Giden Öğrenci 3 2

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

 

MEMNUNİYET ANKETLERİ

Memnuniyet Düzeyi

Paydaş Adı 2020 2021 2022
Öğrenci 63,94 64,89
Akademik Personel 81,96 81,96
İdari Personel 67,75 80,22
Dış Paydaş 88,51 88,51
Mezun
Eğitsel Performans
Akademik Danışmanlık

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

 

ETKİNLİK VERİLERİ

Halka Açık Sosyal Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022
Konferans 1
Konser 80 30 73
Söyleşi 3 7
TV Programı 5
Toplam 80 38 81

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

 

Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022
Ağaç Dikme 1
Toplam 1

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

 

Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022
Çalıştay 2 2 2
Festival 1 1 1
Atölye Çalışması 1 1 1
Söyleşi 2 7
Toplam 6 4 11

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

 

Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri

Faaliyet Türü 2020 2021 2022
Çalıştay / Kongre / Sempozyum 2 2 3
Panel / Konferans / Söyleşi 4 3 1
Eğitim Programı / Kurs / Seminer 2
Atölye ve Proje Çalışmaları 1
Yarışma
Film / Belgesel Gösterimi
Konser / Dinleti 80 30 73
Sergi
Tiyatro
Festival / Şölen / Şenlik 1 1
Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı 5 5 5
Gezi / Teknik Gezi
Toplam 94 40 81

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

21 Mart 2023, Salı 121 kez görüntülendi