KURULUŞ (TARİHÇE) VE TANITIM

2001-2002 eğitim öğretim yılından itibaren yüksek lisans, 2006-2007 eğitim öğretim yılından itibaren ise sanatta yeterlik programına öğrenci almaya başlayan Müzik Anasanat Dalı, bölüm ve dal ayırımı yapmaksızın öğrenci kabul etmektedir. Müzik Anasanat Dalı; müzik bilimine meraklı, akademik ve sanatsal gelişimi hedefleyen genç bilim ve sanat insanlarını tercih etmektedir. Anasanat dalımızın eğitim anlayışında, tür ayırt etmeksizin yorumcu, besteci, icracı ve araştırmacı olarak öğrencilerimiz yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Müzik Anasanat Dalı, nitelikli öğretim üyesi kadrosuyla dersleri ve danışmanlıkları yürütmektedir. Yüksek lisans ve sanatta yeterlik programları açık olan ve öğrenci kabul eden Müzik Anasanat Dalı yetiştireceği evrensel standartlarda sanatçı-bilim insanları ve gerçekleştireceği üst düzey etkinlik ve yayınlarla hem ülkemizin hem de dünyanın saygın kuruluşları arasında yer almayı amaçlamaktadır. Toplumun estetik değerlerini yükseltmek ve kültür yaşamına katkıda bulunmak, müzik, müzikoloji ve sahne sanatları alanında nitelikli bireyler yetiştirmek ve ulusal – uluslararası etkinlikler gerçekleştirerek müzik alanının nitelikli sanatçı-bilim adamı alt yapısını güçlendirmek de amaçları arasındadır. Müzik Anasanat Dalı bünyesinde görev alan akademisyenlerin desteğiyle her yıl sempozyum, seminer, çalıştay, konser, tez savunmaları vb. etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

ANASANATDALININ ÖĞRETİM ÜYELERİ

Anasanat dalında 1 Profesör, 4 Doçent ve 12 Doktor Öğretim Üyesi tam zamanlı olarak görev yapmaktadır.

DERSLER

Adaylar, dersler hakkındaki bilgilere enstitü web sitesinden ulaşabilirler.

ANASANATDALININ FİZİKİ YAPISI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarının fiziki ortamlarının tümü ASD başkanlığınca kullanılabilmektedir.

EĞİTİM DİLİ

Türkçe/İngilizce

ELDE EDİLEN DERECE

Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen şartları yerine getiren adaylar bu sınavlara başvurabilirler.

YETERLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen şartları yerine getiren adaylar yüksek lisans ve sanatta yeterlik mezunu diplomasını almayı hak ederler.

PROGRAM PROFİLİ

Program ve dal ayırt etmeksizin; yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabul eden Müzik Anasanat Dalının amacı; mesleki becerilerle donatılmış, değişim ve gelişimlerin farkında olan, hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş müziğin dört temel alanında “icracı-besteci-araştırmacı ve eğitimci” sanat bilimcisi yetiştirmektir.

ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ

Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler sanatta yeterlik ve doktora programlarına geçiş yapabilmekte, sanatta yeterlik eğitimini tamamlayan öğrenciler ise doktora sonrası eğitim için yurt dışına gidebilmektedirler.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen şartları yerine getiren adaylar yüksek lisans ve sanatta yeterlik sınavlarına alınırlar.

Sınavlar yazılı ve mülakat olarak yapılmaktadır.

Yazılı sınavda adaylara mezun oldukları alana göre hazırlanan sorulardan sınav uygulanır. Mülakatta ise adayların kendilerini ifade edebilecekleri icra, beste, araştırmaları sergilemeleri istenir. Her iki sınavın ortalaması ile adaylar değerlendirmeye/sıralamaya alınır.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen şartları yerine getiren adaylar yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarından mezun olurlar.

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Tam zamanlı.

MÜZİK ANASANAT DALI TAM ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI

Prof. Çağhan ADAR

Doç. Bertan RONA

Doç. Dr. Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN

Doç. Dr. Seyhan CANYAKAN

Doç. Yıldırım AKTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Cenk ÇÖL

Dr. Öğr. Üyesi Fakı Can YÜRÜK

Dr. Öğr. Üyesi Filiz YILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Natıg RZAZADE

Dr. Öğr. Üyesi Özgün COŞKUNER

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ELİTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Safiye YAĞCI

Dr. Öğr. Üyesi Sami Emrah GEREKTEN

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi TAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Sezgi Sevi KIRAN

Dr. Öğr. Üyesi Veli YÖNTEM

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TUTUŞ

24 Aralık 2015, Perşembe 17510 kez görüntülendi