AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
MÜZİK ANASANAT DALI
YÜKSEK LİSANS VE SANATTA YETERLİK PROGRAMLARI

Müzik ASD Başkanı 
Doç. Dr. Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN
duygusokez@yahoo.co.uk

KURULUŞ (TARİHÇE) VE TANITIM

2001-2002 eğitim öğretim yılından itibaren yüksek lisans, 2006-2007 eğitim öğretim yılından itibaren ise sanatta yeterlik programına öğrenci almaya başlayan Müzik Anasanat dalı, bölüm ve dal ayırımı yapmaksızın öğrenci kabul etmektedir. Müzik Anasanat dalı; müzik bilimine meraklı, akademik ve sanatsal gelişimi hedefleyen genç bilim ve sanat insanlarını tercih etmektedir. Anasanat dalımızın eğitim anlayışında, tür ayırt etmeksizin yorumcu, besteci, icracı ve araştırmacı olarak öğrencilerimiz yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Çekirdek öğretim üyesi kadrosu yanında ülkemizin seçkin üniversitelerinden bilim ve sanat insanları dersleri ve danışmanlıkları yürütmektedir. Yüksek lisans ve sanatta yeterlik programları açık olan ve öğrenci kabul eden müzik anasanat dalı yetiştireceği evrensel standartlarda sanatçı-bilim insanları ve gerçekleştireceği üst düzey etkinlik ve yayınlarla dünyanın en saygın kuruluşları arasında yer almayı amaçlamaktadır. Toplumun estetik değerlerini yükseltmek ve kültür yaşamına katkıda bulunmak amacıyla, müzik,müzikoloji ve sahne sanatları alanında üstün nitelikli bireyler yetiştirmek ve ulusal – uluslararası etkinlikler gerçekleştirerek müzik anabilim dalının nitelikli sanatçı-bilim adamı alt yapısını güçlendirmek de amaçlar arasındadır.Müzik anasanat dalı bünyesinde görev alan akademisyenler desteğiyle her yıl sempozyum, seminer, çalıştay, konser, tez savunmaları v.b. etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

ANASANATDALININ ÖĞRETİM ÜYELERİ

Anasanat dalında 5 doçent ve 12 doktor öğretim üyesi tam zamanlı olarak görev yapmaktadır.

DERSLER

Adaylar dersler hakkında geniş bilgilere enstitü web sitesinden ulaşılabilirler.

ANASANATDALININ FİZİKİ YAPISI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı fiziki ortamlarının tümü ASD başkanlığınca kullanılabilmektedir. Ayrıca ASD kullanımı için; 1 adet 20 kişilik sınıf,1 adet 15 kişilik sınıf, 1 adet,1 adet 100 kişilik anfi, 1 adet 260 kişilik çok amaçlı konser salonu, 1 adet 15 kişilik bilgisayar laboratuvarı, 1 adet seminer odası, 1 adet arşiv odası. Ayrıca yeni konservatuvar binasında daha verimli eğitim öğretimin gerçekleşeceği düşünülmektedir.

EĞİTİM DİLİ

Türkçe/İngilizce

ELDE EDİLEN DERECE

Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen şartları yerine getirenler bu sınavlara başvurabilirler.

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN (ÖRGÜN, YAYGIN VE RESMİ OLMAYAN) TANINMASI HAKKINDA KURALLAR

Lisans düzeyinde mesleki müzik eğitimi veren kurumlardan mezun olanlar yüksek lisans ve sanatta yeterlik sınavlarına başvurabilirler. Eğitim Fakültesi mezunlarından ALES şartı aranırken Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvar mezunlarından bu şart aranmaz. Mesleki müzik eğitimi veren kurumlardan mezun olanların sınava girebileceğine yönelik bir önşart olmasa da programa öğrenci kabulünde bu unsur önemli bir etken olarak görülür.

YETERLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve SınavYönetmeliğince belirlenen şartları yerine getiren adaylar yüksek lisans vesanatta yeterlik mezunu diplomasını almayı hak ederler.

PROGRAM PROFİLİ

Program ve dal ayırt etmeksizin; Yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabul eden Müzik anasanat dalının amacı; mesleki becerilerle donatılmış, değişim ve gelişimlerin farkında olan, hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş müziğin dört temel alanında “icra-besteci-araştırmacı ve eğitimci” sanat bilimcisi yetiştirmektir.

ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ

Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan öğrenci sanatta yeterlik ve doktora programlarına geçiş yapabilmekte, sanatta yeterlik eğitiminin tamamlayan öğrenciler ise doktora sonrası eğitim için yurt dışına gidebilmektedirler.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen şartları yerine getiren adaylar yüksek lisans ve sanatta yeterlik sınavlarına alınırlar.

Sınavlar yazılı ve mülakat olarak yapılır.

Yazılı sınavda adaylara mezun oldukları alana göre hazırlanan sorulardan sınav uygulanır. Mülakatta ise adayların kendilerini ifade edebilecekleri icra, beste, araştırmaları sergilemeleri istenir. Her iki sınavın ortalaması ile adaylar değerlendirmeye/sıralamaya alınır.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen şartları yerine getiren adaylar yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarından mezun olurlar.

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Tam zamanlı.

MÜZİK ASD TAM ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI

Doç. Çağhan ADAR
Doç. Dr. Seyhan CANYAKAN
Doç. Natıg RZAZADE
Doç. Dr. Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN
Doç. Yıldırım AKTAŞ
Doç. Bertan RONA
Dr. Öğr. Üyesi Sevgi TAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TUTUŞ
Dr. Öğr. Üyesi  S. Sevi KIRAN
Dr. Öğr. Üyesi Cenk ÇÖL
Dr. Öğr. Üyesi Safiye YAĞCI
Dr. Öğr. Üyesi Özgün COŞKUNER
Dr. Öğr. Üyesi Filiz YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Fakı Can YÜRÜK
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ELİTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Veli YÖNTEM
24 Aralık 2015, Perşembe 16536 kez görüntülendi