Konservatuvarlar

01    Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı    Ankara
02    Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı    Gaziantep
03    Hacettepe Üniversitesi Konservatuarı    Ankara
04    İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı    İstanbul
05    Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı    İstanbul
06    Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı    Konya
07    Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet Konservatuarı    Antakya (Hatay)
08    Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı    Bursa
09    Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi    Ankara
10    Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı    Adapazarı (Sakarya)
11    İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı    İstanbul
12    Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı    Afyon
13    Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı    Eskişehir
14    Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı    İzmir
15    Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı    Adana
16    Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı    İzmir
17    Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı    Diyarbakır
18    Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı    Mersin
19    Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı    Antalya
20    Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı    Edirne
21    Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuarı    Elazığ
22    Karaelmas Üniversitesi Devlet Konservatuarı    Zonguldak
23    Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı    Kars
24    Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı    Samsun
25    Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı    Ankara
26    Ordu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı    Ordu
27    KTÜ Devlet Konservatuarı    Trabzon
28    Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı    Çanakkale
29    Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuarı    Giresun
30    Gazi Osman Paşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı    Tokat
31    Haliç Üniversitesi Konservatuarı    İstanbul
32    Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı    Kocaeli
33    Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı    Adıyaman
34    Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı    Ankara
35    İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı    Malatya
36    Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı    Ankara
 

HIZLI ERİŞİM