3’ü yabancı uyruklu, 8’i Türk 11 öğretim elemanı bulunan Müzik Bölümünde Piyano Anasanat Dalı, Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı (Keman-Viyola-Viyolonsel-Kontrabas)  programları yer almaktadır. Müzik Bölümü her öğretim yılında Piyano Anasanat Dalına 10, Yaylı Çalgılar Anasanat Dalına 15, olmak üzere 25 öğrenci kabul eder. Müzik bölümü kendisine yeni hedefler belirlemiş; yeni Anasanat Dallarının ve ilköğretim-lise kısımlarının açılması yönünde çalışmalarını başlatmıştır. Müzik bölümü öğretim elemanlarından oluşan Kocatepe Akademik Orkestrası kuruluş çalışmalarını tamamlamıştır. Müzik Bölümüne; konservatuvarların lise kısmı,Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri ve genel lise mezunları başvurmaktadır.  Yetenek sınavları öncesi hazırlık kursları düzenlenmektedir.  Öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında; eğitim, icra, araştırma ve besteleme boyutlarında kendilerini yönlendirebilir istihdam imkânı bulabilmektedirler.Kurumsal yöneticiliğini yaptığımız Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programları öğrencilerimiz için “akademisyen olma” fırsatları vermektedir.

Atatürk’ün Cumhuriyet ve  kültür politikaları bölümümüz eğitimcileri için yol göstericidir.

Doç. Dr. Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN
Bölüm Başkanı

 

Müzik Bölümü Öğretim Elemanları

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevgi TAŞ
Öğretim Üyesi Doç. Özgün COŞKUNER
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sezgi Sevi KIRAN
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Natig RZAZADE
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Filiz YILDIZ
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fakı Can YÜRÜK
Öğretim Görevlisi Aysel Gökçe ERYILMAZ
Öğretim Görevlisi Maria Marzena KIZILAY

 

1. Müzik Bölümü İletişim

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN

duygusokez@yahoo.co.uk

Bölüm Yazışma Adresi AKÜ Devlet Konservatuvarı Ahmet Necdet Sezer Kampüsü 03200 Afyonkarahisar / Türkiye
Telefon (90) 272 218 4159
Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı: Doç. Dr. Sevgi TAŞ

sevgiatli@hotmail.com

Piyano Anasanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN

duygusokez@yahoo.co.uk

Nefesli Çalgılar ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı V. Dr. Öğr. Üyesi Fakı Can YÜRÜK

fakicanyuruk@hotmail.com

 

2. Müzik Bölümü Başlıca Araştırma Alanları:
Çalgı eğitimi
Müzik teorisi
Müzik psikolojisi
Etnomüzikoloji
Film müzikleri
Uygarlık müzikleri
Müzik formları
Müzik sosyolojisi
Müzik pedagojisi
Stüdyo teknikleri
Sahne teknikleri
Bestecilik teknikleri
Müzik tarihi
Orkestrasyon
Türk müziği
Müzik eğitimi

3. Bölümün Eğitim Olanakları:
Merkez Kütüphane
Bilgisayar Lab.
Konser Salonları
Bireysel Çalışma Odaları
Demirbaş Enstrümanlar

4. Yürütülen Programlar ve Süreleri:
Tüm anasanat dallarında;

-Ön lisans 2 yıl
-Lisans 4 yıl
-Yüksek Lisans 2 yıl
-Sanatta Yeterlik 4 yıl

 

5. Öğrencileri Değerlendirme Yöntemleri:
Yapılması öngörülen en az bir ara sınav, uygulamalı derslerde konser biçiminde yapılan dönem sonu sınavları.

B. YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR HAKKINDA BİLGİ
1. Yürütülen programlara ön kayıt yaptırabilme koşulları
a) Konservatuvarların orta kısımları hariç lise veya dengi bir okuldan mezun olan ve TYT sonuçlarına göre sayısal, sözel veya eşit ağırlıklı puan türlerinden herhangi birinden 150 ve üzeri puan alan adaylar konservatuvara ön kayıt yaptırabilirler.

b) Adaylar farklı bölümlerden veya aynı bölümden en çok iki anasanat dalı için ön kayıt yaptırabilirler.

2. Yürütülen programlara ilişkin özel yetenek sınavının içeriği
a) Özel yetenek sınavı tek aşamadan oluşmaktadır.
b) Sınavda adayların müzik yeteneklerini belirlemeye yönelik ses algılama, ritim algılama ve ezgi tekrarı gibi ölçümlerle birlikte müzikal performansları değerlendirilir.
c) Adayların TYT puanı özel yetenek sınavında değerlendirmeye alınır.
d) Yaylı Çalgılar Anasanat dalı kontenjanı 15, Piyano Anasanat Dalı kontenjanı 10’dur. Uygun aday bulunmadığı takdirde kontenjanın altında öğrenci alınabilir.
e) Özel yetenek sınavı sonuçları, adayların aldıkları puana göre ilan edilir, 70 puan altında kalan adaylar başarısız sayılır.

3. Yürütülen programlardan mezun olabilme koşulları
a) Lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programındaki dersleri tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00’nin altında olmaması gerekir. Lisans öğrenimi genel not ortalaması 3.00’den 3.49’a kadar olan öğrenciler “Onur Belgesi”, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler “Üstün Onur” listesine geçerek mezun olurlar. Bu öğrencilere ayrıca başarı belgesi verilir.
b) Lisans öğrenimine kayıtlı öğrencilerden, öğretim planındaki ilk 4 yarıyılın derslerinden başarılı olan ve gerekli diğer şartları sağlayan, lisans öğrenimine devam etmek istemeyenlere ön lisans diploması verilir.

4. Yürütülen programların mezuniyet sonrası imkânları 
Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünden mezun olan öğrenciler, orkestra ve oda müziği çalıcılığı, uzman araştırmacı, müzik eğitimciliği gibi alanlarda görev alabilmektedir.

 

12 Kasım 2015, Perşembe 58347 kez görüntülendi