AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

Yüksek Öğretim Kurulu’nun tanımına göre konservatuvarlar “Müzik ve Sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren bir yükseköğretim kurumudur.” (YÖK,2006:16) Konservatuvarlar, bir ülkenin sanat eğitimine yön vermesi ve kültürünün şekillendirilmesi bakımından önemli etkileri olan kurumlarımızın başında gelmektedir.

Konservatuvar terimi dilimize Fransızca “conservatoire” sözcüğünden girmiştir. Almanca “Konservatorium”, İtalyanca “conservatorıo”, İngilizce “conservatory”şeklindedir. Türkiye’nin ilk konservatuvarı Dâr-ül Elhân (Ezgiler Evi) adını taşır. (kuruluşu: 10 Ocak 1917) Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra bu kurumun adı, İstanbul Belediye Konservatuvarı’na dönüştürülmüştür. Atatürk’ün isteği üzerine kurulan Ankara Devlet Konservatuvarı ise öğretime 1 Kasım 1936 yılında başlamıştır.

Türk müzik eğitiminin köklü bir geçmişi vardır. Cumhuriyet döneminde önemli atılımlar yapılmıştır. Bu atılımların ve çalışmaların odaklandığı ve büyük aşama kaydedildiği  mesleki müzik eğitimi veren konservatuvarlar; profesyonel müzikçi ve sahne sanatçısı, sanat eğitimcisi ve bilim insanı yetiştirmesi bakımından örgün müzik eğitiminde önemli eğitim kurumlarımızdandır.

Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı, 1999 yılında kurulmuş olup, 2001-2002 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz eğitim ve öğretim faaliyetleri, 52 (35 kadrolu,5 yabancı uyruklu,12 ders ücretli) öğretim üye ve elemanı, 226 öğrenci ve 8 idari personel ile devam etmektedir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı eğitimcileri bilgi ve becerilerini öncelikle öğrencileri ile paylaşmakta,  kendi alanında veya ilgi alanlarında var olan tüm konu ve konulara ilgi göstermekte, öğrencisini çok yönlü yetiştirmeye, öğrencisi ile etkin iletişim kurabilmeye özen göstermekte,  gelişen ve hızla yenileri eklenen eğitim ve öğretim teknolojilerini kullanabilmekte, alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelere duyarlı olmaktadır.

Eğitim ve öğretim süresi; Türk Halk Müziği Bölümü (Çalgı Eğitimi ASD ve Ses Eğitimi ASD ) hazırlık sınıfı ile 5(beş) yıl,  Türk Sanat Müziği Bölümü  (Ses Eğitimi ASD, Türk Sanat Müziği ASD), Müzik Bölümü (Piyano ASD,Yaylı Çalgılar ASD) ve Sahne Sanatları Bölümlerinde ise (Opera ASD, Koro ASD) 4(dört) yıl eğitim verilmektedir.

10 Kasım 2017, Cuma 1676 kez görüntülendi