yildirim
Doç. Yıldırım AKTAŞ
KİŞİSEL BİLGİLER:
E-mail: yldrmaktas@gmail.com
Bölüm: Türk Sanat Müziği
Anasanat Dalı: Ses Eğitimi
ÖĞRENİM DURUMU:
İlkokul: İstiklâl ilkokulu, Samsun,1982
Ortaokul: Atatürk Ortaokulu, Samsun, 1985
Lise: Atakum Endüstiri ve Teknik Meslek Lisesi, Yapı Ressamlığı Bölümü, Samsun, 1988
Ön Lisans: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, M.Y.O. İnşaat programı, Tokat,1995
Lisans: Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Konya ,2001
Yüksek Lisans: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar,2006
Yüksek Lisans Tezi: Klasik Türk Müziğin’de III.Selim, Üzerine Bir Araştırma.
BİLDİĞİ YABANCI DİLLER:
İngilizce
YÜRÜTTÜĞÜ DERSLER:
Türk Müziği Üslûp ve repertuvarı
Ses Eğitimi
Ses Tekiniği
21 Aralık 2015, Pazartesi 4422 kez görüntülendi