Dr. Öğr. Üyesi SAMİ EMRAH GEREKTEN
KİŞİSEL BİLGİLER:
E-mail emrahgerekten@aku.edu.tr
Dahili 4129
Bölüm Türk Halk Müziği
ÖĞRENİM DURUMU:
İlköğretim: Demirgül İlkokulu, ANTALYA
Lise: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası AGS Lisesi, ANTALYA
Lisans: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğrt. Programı
Yüksek Lisans: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Doktora: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
YÜKSEK LİSANS TEZİ:
TRT Repertuvarında Yer Alan Dinar Türkülerinin Müzikal ve Edebi Analizi
DOKTORA TEZİ:
Bağlamada/Sazda Misket Düzeni İçin Egzersiz ve Etütlere Dayalı Öğretim Modeli Önerisi ve Öğrenci Başarısına Etkisi
BİLDİĞİ YABANCI DİLLER:
İngilizce
YÜRÜTTÜĞÜ DERSLER:
Tasavvufi Türk Halk Müziği (Lisansüstü)

Çalgı Öğretiminde Yöntem ve Teknikler (Lisansüstü)

Enstrüman I

Seçmeli Müzik Pedagojisi I

Derleme ve Notalama Teknikleri I-III

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

https://www.samiemrahgerekten.com/

https://scholar.google.com.tr/citations?user=AyKjsVAAAAAJ&hl=tr

https://dergipark.org.tr/tr/pub/@gerekten

11 Eylül 2021, Cumartesi 2356 kez görüntülendi