Dr. Öğr. Üyesi  Safiye YAĞCI

gundoner@aku.edu.tr

Eğitim Durumu

1982 yılında Afyonkarahisar’da doğdu.  İlk-orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar’da tamamladı. 2006 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi Bölümü’nü bitirdi. 2010 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı’ndan mezun olarak Bilim Uzmanlığı’nı aldı. 2011 yılında başladığı Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik eğitimini 2015 yılında tamamlamıştır.

Çalışma Hayatı        

2010 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konseratuvarı Türk Sanat Müziği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2019 yılında doktor öğretim üyesi olarak atanmıştır.

Yürüttüğü Dersler

Ses Eğitimi, Türk Müziği Teorisi ve Solfej

Yayınları

Ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelerde bildirileri vardır. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makaleleri vardır.

Konserleri

Yurtiçi konser etkinliklerinde görev aldı.

21 Aralık 2015, Pazartesi 3641 kez görüntülendi