Öğr. Gör. Fakı Can YÜRÜK

Dr. Öğr. Üyesi Fakı Can YÜRÜK
KİŞİSEL BİLGİLER:
E-mail fakicanyuruk@hotmail.com
Bölüm: Müzik
Ana Sanat Dalı: Piyano
ÖĞRENİM DURUMU:
İlkokul: Dumlupınar İlkokulu, Eskişehir
Ortaokul: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Eskişehir
Lise: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Eskişehir
Lisans: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Eskişehir
Yüksek Lisans: Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Afyonkarahisar
Yüksek Lisans Tezi: Cemal Reşit Rey: Türk Müzik Eğitimine ve Çağdaş Türk Müziğine Katkısı.
BİLDİĞİ YABANCI DİLLER:
İngilizce
YÜRÜTTÜĞÜ DERSLER:
Enstrüman
Yrd. Piyano
Korrepetisyon
21 Aralık 2015, Pazartesi 4488 kez görüntülendi