emelturkmen
Prof. Dr. Emel Funda TÜRKMEN
KİŞİSEL BİLGİLER:
E-mail efturkmen@aku.edu.tr
İş Adresi: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampusü
İş Telefonu: +90 (272) 2165896
Fakülte: Devlet Konservatuvarı
Bölüm: Sahne Sanatları
Ana Sanat Dalı: Ses Eğitimi
ÖĞRENİM DURUMU:
İlkokul: 50.Yıl İlk Okulu Rize
Ortaokul: Namazgah Ortaokulu Bursa
Lise: Bursa Kız Lisesi
Lisans: Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü, Bursa
Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü, Bursa
Doktora: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara
BİLDİĞİ YABANCI DİLLER:
İngilizce/İspanyolca
YÜKSEK LİSANS TEZİ:
ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDEKİ SES PROBLEMLERİ
Danışman :Yrd. Doç. İsmail M. GÖĞÜŞ
DOKTORA TEZİ: :
KÜTAHYA TÜRKÜLERİNİN BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE EĞİTİM MATERYALLERİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
Danışman :Prof. Suna ÇEVİK
YAYIMLARI:
 

Türkmen, E., (2007) “Ulusaldan Evrensele Ses Eğitiminde Kütahya Türküleri”: Ekspres Matbaası, Kütahya, ISBN:978-975-01624-0-4
Editörü Olduğu Kitaplar
Sezgin,L.,Caf,Ş.N.(2010)(Editör:Yrd.Doç.Dr.E.F.Türkmen).Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Batı Müziği Koro Eğitimi 9.Sınıf ISBN:978-975-11-3434-9
Türkmen,U.,Adar Ç.(2010)(Editör:Yrd.Doç.Dr.E.F.Türkmen). Ney’in Akordu
Bozuk-İbrahim Selman Coşgun.Üniversite Kitabevi:Kütahya.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Türkmen, E. “Interaction Between Academic Music And Traditional Folk Music” 19th INTERNATIONAL KODALY SYMPOSIUM, THE KAROL SZYMANOWSKI ACADEMY OF MUSIC IN KATOWICE- POLAND, AUGUST 10-17-2009

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
Türkmen, E.F., (2010) “Halk Müziğindeki Değişimler ve Halk Müziği Eğitimine Etkileri” Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 3 (2), 53/68, 2010 www.keg.aku.edu.tr. ISSN-1308-1659
Türkmen,E.F.(2010) “Türk Çocuk Şarkilari Dağarciğinin Müzik Öğretmenlerinin Yaklaşimlari Açisindan Değerlendirilmesi” Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt XII, Sayı:2 Aralık-2010 ISSN:1302-1265 Afyonkarahisar
Türkmen,E.F,(2009) “İlköğretim 5.Sınıf Müzik Derslerindeki Ölçme-Değerlendirme Uygulamalarının Öğrencilerin Müziksel davranış ve Başarılarına Etkisi” Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran Cilt XI./ Sayı1. Afyonkarahisar

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:
Türkmen,E.F., Kapan, F.E.(2010) “Din Adamlarının Aldıkları Müzik Eğitiminin Mesleki Yaşamlarına Olan Etkileri Açısından Değerlendirilmesi” 9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Marmara Üniversitesi.15-17 Aralık, İstanbul.
Türkmen,E.,(2009)“Yeni Öğretim Programlarına Uyum Sürecinde Müzik Öğretmenlerinin Yaşadığı Sorunlar” 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 23-24-25 Eylül, Samsun
Türkmen, E. ,(2009) “Kütahya Türkülerinin Bireysel Ses Eğitimindeki İşlevi Ve Önemi” 10 Ocak 2009 Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Hisarlı Ahmet Ve Kütahya Türküleri Sempozyumu, Kütahya.
Türkmen, E., (2008) “Lavignac’ın “Musiki Terbiyesi” Adlı Kitabında Bellek Eğitimi ve Günümüz Bellek Geliştirme Yaklaşımlarıyla Karşılaştırılması” Müzik Ve Bellek Sempozyumu 21–22 Nisan 2008 Yıldız Teknik Üniv. İstanbul.
Türkmen, E., (2008)“İlköğretim I.Kademe Müzik Derslerine Branş Öğretmenlerinin Girmelerinin gerekliliği ve Konuya İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri” 7.Ulusal Sınıf Öğretmenliği
Türkmen, E., Özkut, B., Saklıca, E.,(2008) “ Devlet Konservatuvarlarındaki Ses Eğitimi Derslerinin Başlangıç Aşamasında Yapılmakta Olan Ses Egzersizlerinin Uygulamalı Bir Yaklaşımla Değerlendirilmesi” 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 01-03 Eylül 2008 Sakarya Üniversitesi.
Yürütücüsü Olduğu Projeler
Türkmen,E.F. (Proje Yürütücüsü) “Az Kullanılan Makamların Müzik Eğitimi Veren Kurumlarda Kullanılabilirliğine Yönelik Bir Araştırma” Bilimsel Araştırma Projesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi. Karar Tarihi:16.02.2011
Seminerler
Türkmen, E.2010, “Müzik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Semineri ”17-18-19 Mart 2010 , Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Afyonkarahisar.
Türkmen, E.(2010), “ II. Müzik Eğitimi Sorunlarında Müzik Eğitimcilerin Fikir Paylaşımları Çalıştayı” 03 Mart 2010, AKÜ Devlet Konservatuvarı Hayrettin Barut Konser Salonu.
Türkmen, E.,Özkut,B.(2009), “Ses Eğitimi Semineri” 18.02.2009, Denizli Hakkı Dereköylü Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Türkmen, E.(2008),“Yenilenen İlköğretim Programlarının Uygulanması” 03.09.2008 Semineri Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü.
Türkmen, E., “Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Ses Problemleri ve Yetenek Sınavlarında Seslendirilecek Eserlerin Niteliği” 13.12.2007 Kütahya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Türkmen, E., “İlköğretim1.2.3.4.5. Sınıflarda Müzik Öğretimi Hizmet İçi Semineri.” Haziran 2007. Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü.
Türkmen, E., “Yeni İlköğretim Programlarının Tanıtımı” 22.01.2007, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü.
Türkmen, E.,Gül, G., “Bireysel ve Toplu Ses Eğitiminde Çeşitli Çalışmalar”, 01.06.1998 Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü
I. Sanatsal Etkinlikler
25.10.2010 “Cumhuriyetin Seksen Yedinci Yıl Konseri” Afyon Kocatepe Üniversitesi Kongre Merkezi

26-30.05.2010 “15.Türkiye Korolar Şenliği” Ankara MEB Şura Salonu

11.05.2006 “Çok Sesli Koro Konseri” Kütahya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

20.04.2005 “Koro Konseri” Kütahya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

11.06.2003 “ 8. Polifonik Korolar Şenliği” Ankara

04.06.2003 “Kütahya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü III. Geleneksel
Yılsonu Konseri” Kütahya Kültür Sarayı

22.04.2003 “Hazırlık Sınıfı Konseri” Kütahya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

07.05.2003 “Müzik Bölümü Korosu Konseri” Kütahya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

25.11.2002 “24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması-Konseri” Kütahya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

12.06.2002 “Kütahya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi II. Geleneksel Müzik Bölümü
Konseri” Kütahya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

06.06.2001 “Kütahya Azot İlköğretim Okulu Konseri” Azot Sitesi Sinema Salonu

31.05.2001 “Müzik Bölümü Konseri” Kütahya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

02.06.1998 “Şan Dinletisi” Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü

20.03.1997 “Piyano Şan Dinletisi” Niğde Üniversitesi

J. Yürütücüsü Olduğu Kuruluşlar
Afyon Kocatepe Üniversitesi Koroları (Minikler-Çocuk ve Gençlik)
YÜRÜTTÜĞÜ DERSLER:
Koro
Müzik Tarihi ve Edebiyatı
Ses Pedagojisi
Koro Eğitimi ve Yönetim Teknikleri
Danışmanlık
Seminer
22 Aralık 2015, Salı 2509 kez görüntülendi