duygusokezoglu
Doç. Dr. Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN
KİŞİSEL BİLGİLER:
E-mail duygusokez@aku.edu.tr
Bölüm: Müzik
Ana Sanat Dalı: Piyano
ÖĞRENİM DURUMU:
İlkokul: Yalı İlkokulu, Akçakoca
Ortaokul: Akçakoca Lisesi
Lise: Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Bolu
Lisans: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Ankara
Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilmleri Enstitüsü Müzik Öğretmenliği Programı Anabilim Dalı, Ankara
Yüksek Lisans Tezi: Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşlerine Göre Görsel, İşitsel ve Dokunsal Algı Türlerinin Piyano Eğitimindeki Kullanılma Düzeyi
Doktora: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara
Doktora Tezi: Ritim, Hareket ve Şarkı Öğretimi Temelli Müzik Eğitiminin 7-11 Yaş Grubu Çocuk Yuvası Öğrencilerinin Sosyal Gelişimleri Üzerine Etkisi (Afyonkarahisar İli Örneği)
Yayımları: “Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşlerine Göre Görsel, İşitsel ve Dokunsal Algı Türlerinin Piyano Eğitimindeki Kullanılma Düzeyi”. Malatya İnönü Üniversitesi, Cumhuriyetin 80. Yılında Müzik Sempozyumu.Makale (2003).
BİLDİĞİ YABANCI DİLLER:
İngilizce
YÜRÜTTÜĞÜ DERSLER:
Enstrüman
Müzik Pedagojisi
Şan Repertuvar Eşliği
Müzik Bibliyografyası (Yüksek Lisans)
21 Aralık 2015, Pazartesi 6117 kez görüntülendi