Doç. Çağhan ADAR
cadar@aku.edu.tr
(Başkan)
Doç. Dr. Seyhan CANYAKAN
scanyakan@aku.edu.tr
(Üye)
Dr. Öğr. Üy. Safiye YAĞCI
gundoner@aku.edu.tr
(Üye)
Dr. Öğr. Üy. Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN
duygusokez@yahoo.co.uk
(Üye)
Dr. Öğr. Üy. Sevgi TAŞ
sevgiatli@hotmail.com
(Üye)
Öğr. Grv. Fakı Can YÜRÜK
fakicanyuruk@hotmail.com
(Üye)
Öğr. Grv. Hakan AKDENİZ
hakanakdeniz777@hotmail.com
(Üye)
Mustafa KARABAĞ
mkarabag@aku.edu.tr
(Raportör)

 

22 December 2015, Tuesday 6169 kez görüntülendi