Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN
uturkmen@aku.edu.tr
(Başkan)
Prof. Dr. Emel Funda TÜRKMEN
efturkmen@aku.edu.tr
(Üye)
Doç. Çağhan ADAR
cadar@aku.edu.tr
(Üye)
Doç. Berna ÖZKUT
brnkut@aku.edu.tr
(Üye)
Dr. Öğr. Üy. Sevgi TAŞ
sevgiatli@hotmail.com
(Üye)
Dr. Öğr. Üy. Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN
duygusokez@yahoo.co.uk
(Üye)
Dr. Öğr. Üy. Yıldırım AKTAŞ
yldrmaktas@gmail.com
(Üye)
Öğr. Grv. Özlem ELİTAŞ
ozlemelitas1983@gmail.com
(Üye)
Öğr. Grv. Osman Fethi ARK
osman_fethi_ark@hotmail.com
(Üye)
Öğr. Grv. Hakan AKDENİZ
hakanakdeniz777@hotmail.com
(Üye)
Öğr. Grv. Eyip KOCA
eyupkoca@hotmail.com
(Üye)
Mustafa KARABAĞ
mkarabag@aku.edu.tr
(Raportör)

 

22 December 2015, Tuesday 1878 kez görüntülendi