ymirisli
Prof. Yusif MİRİŞLİ
KİŞİSEL BİLGİLER:
E-mail yumirishli@hotmail.com
İş Adresi: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampusü
İş Telefonu: +90 (272) 2165896
Fakülte: Devlet Konservatuvarı
Bölüm: Müzik
Ana Sanat Dalı: Piyano
ÖĞRENİM DURUMU:
İlkokul: 153 No’lu İlköğretim Okulu, 16 No’lı Müzik Okulu, Bakü, Azerbaycan
Ortaokul: Bülbül Özel Müzik Okulu, Bakü, Azerbaycan
Lise: Bülbül Özel Müzik Okulu, Bakü, Azerbaycan
Lisans: Azerbaycan Devlet Konservatuvarı (Bakü Müzik Akademisi), Kompozisyon Bölümü, Azerbaycan
Yüksek Lisans: Azerbaycan Devlet Konservatuvarı (Bakü Müzik Akademisi), Kompozisyon Bölümü, Azerbaycan
Doktora: Azerbaycan Devlet Konservatuvarı (Bakü Müzik Akademisi), Azerbaycan
BİLDİĞİ YABANCI DİLLER:
İngilizce
Rusça
YÜKSEK LİSANS TEZİ:
Senfoni, Büyük Senfoni Orkestrası İçin
DOKTORA TEZİ: :
Senfonik Poem, Büyük Senfoni Orkestrası İçin
YÜRÜTTÜĞÜ DERSLER:
Kompozisyon
Orkestrasyon
Piyano
Armoni
Form Bilgisi
21 Aralık 2015, Pazartesi 4515 kez görüntülendi