kirillov
Öğretim Görevlisi Dr. Lev KİRİLLOV
KİŞİSEL BİLGİLER:
E-mail levkirillov@yahoo.com
Bölüm: Müzik
Ana Sanat Dalı: Viyola
ÖĞRENİM DURUMU:
İlkokul: Müzik Okulu
Ortaokul: Orta Müzik Okulu
Lise: Orta Müzik Okulu
Lisans: Rostov- Don Rachmaninov Devlet Konservatuvarı
Yüksek Lisans: Rostov- Don Rachmaninov Devlet Konservatuvarı
Doktora: Saint Petersburg Devlet Konservatuvarı N.A. Rimsky KORSAKOV Akademisi
BİLDİĞİ YABANCI DİLLER:
İngilizce
Rusça
Almanca
YÜRÜTTÜĞÜ DERSLER:
Enstrüman
Oda Müziği
Deşifraj
21 Aralık 2015, Pazartesi 2554 kez görüntülendi