Dr. Öğr. Üyesi Bilgütay Kaan ÖZTÜRK
KİŞİSEL BİLGİLER:
E-mail bkozturk@aku.edu.tr
Bölüm: Müzik
ÖĞRENİM DURUMU:
İlköğretim: Mustafa Kemal İlköğretim Okulu, Eskişehir
Ortaokul: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Eskişehir
Lise: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Eskişehir
Lisans: Conservatorio F.A.BONPORTI di Trento, İtalya
Yüksek Lisans: Conservatorio F.A.BONPORTI di Trento, İtalya
Sanatta Yeterlik: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir
YÜKSEK LİSANS TEZİ:
Riflesso del Nazionalismo sul Repertorio Violistico
SANATTA YETERLİK TEZİ:
Ernest Bloch’un Viyola Eserlerinde, Yahudiliğin ve Yahudi Müziğinin Yansıması
BİLDİĞİ YABANCI DİLLER:
İngilizce, İtalyanca
YÜRÜTTÜĞÜ DERSLER:
Enstrüman, Oda Müziği
17 Şubat 2021, Çarşamba 3221 kez görüntülendi