AMADER

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ “AMADER”

www.amader.aku.edu.tr (Dergi adresi)

            “Hakemli-Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi” Üniversite Senatosunun 27.07.2014 tarihli toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

Mesleki sanat eğitimi veren kurumlarımız ulusal ve evrensel sanat değerlerinin öğretildiği,  sanatsal bilgilerin, becerilerin kazandırıldığı, kişisel ve mesleki yetkinliklerin elde edildiği Türk Yüksek Öğretiminin önemli kurumlarındır. Bununla birlikte yapılan araştırma ve bu araştırmaların, yayınlanma oranları maalesef istenilen çoklukta değildir. Ülkemizde lisans eğitimi yanında lisansüstü mesleki müzik eğitimi veren kurumların sayılarının artması da hakemli bir dergi ihtiyacını artırmıştır.  “Hakemli-Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi” ile eğitimci, araştırmacı, besteci ve icracı akademisyenlerin bilimsel araştırma ve çalışmalarını yayınlayabilecekleri bir dergi amaçlanmıştır.  Dergi ayrıca ulusal ve uluslararası niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak müzik bilimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Kurumsal yöneticiliğini Müzik Anasanat Dalı’nın yapacağı Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, hakemli, bilimsel ve ulusal bir dergidir. Yılda iki kez Ocak ve Haziran aylarında yayınlanacaktır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Çalışmaların özetleri hem İngilizce hem de Türkçe olarak yazılır. Dergiye gönderilecek yazıların daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması zorunluluğu vardır.  Yayın kurulunun ön değerlendirmesinden geçen yazılar en az üç hakeme gönderilir.

 

AKÜ AKADEMİK MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı

Ahmet Necdet Sezer Kampüsü

Tel: 0272 216 58 96 Fax 0 272 216 33 07

akuamader@aku.edu.tr (e-mail)

05 Eylül 2016, Pazartesi 156 kez görüntülendi

HIZLI ERİŞİM