Yönetim Kurulıu

Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN
uturkmen@aku.edu.tr
(Başkan)
Doç. Dr. 
Emel F. TÜRKMEN
latife1947@hotmail.com
(Üye)
Yrd. Doç.Dr. 
Servet YAŞAR
servetyasar@hotmail.com
(Üye)
Yrd. Doç. Dr. 
Duygu SÖKEZOĞLU
duygusokez@yahoo.co.uk
(Üye)
Yrd. Doç. Çağhan ADAR
cadar@aku.edu.tr
(Üye)
Yrd. Doç. Yavuz TUTUŞ
yavuztutus58@hotmail.com
(Üye)
Okt. Fakı Can YÜRÜK
fakicanyuruk@hotmail.com
(Üye)
Mustafa KARABAĞ
mkarabag@aku.edu.tr

HIZLI ERİŞİM