Genel Bilgiler

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

AKÜ Devlet Konservatuvarı, 1999 yılında kurulmuş olup, 2001-2002 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz eğitim ve öğretim faaliyetleri, 52 (40 tam zamanlı kadrolu, 12 yarı zamanlı ders ücretli) öğretim üye ve elemanı, 227 öğrenci ve 10 idari personelile devam etmektedir.

Kadrolu öğretim elemanlarımızın arasında, Macaristan (2), Azerbaycan (2), Ukrayna(2) , Polonya (1) uyruklu 7 eğitimcimiz bulunmaktadır. Öğretim elemanlarımızın büyük kısmı Yüksek lisans programını tamamlamış durumda olup, Sanatta Yeterlilik ve Doktora programlarına devam etmektedir.

Eğitim,araştırma, besteleme ve icra boyutlarında yetenekli gençlerimizi yetiştirmek okulumuzun amaçları arasındadır.

Konservatuvarımız;yüksek değerlere malik, Cumhuriyete ve Milli-Manevi değerlere bağlı ve saygılı,geleneklerinden uzaklaşmamış, geçmişini bilen, öz değerlerini ve Yüce Türk Milletinin tarihsel süreçteki kazanımlarını günün getirileri ışığında sentez edebilen, Atatürk' ün açtığı çağdaş yolda ilerleyen genç bir kadroya sahiptir.

Türk Sanat Müziği Bölümü  (Ses Eğitimi ASD, Temel Bilimler ASD) ve Türk Halk Müziği Bölümlerinde (Çalgı Eğitimi ASD ve Ses Eğitimi ASD ) hazırlık sınıfı ile 5(beş) yıl,  Müzik Bölümü (Piyano ASD,Yaylı Çalgılar ASD, Nefesli Çalgılar ve Vurmalı Çalgılar ASD ) ve Sahne Sanatları Bölümlerinde ise (Opera Koro ASD) dört yıl eğitim verilmektedir.

Konservatuarımız eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımı ve katkısıyla, bünyesindeki sanat toplulukları ile paydaşlarımızın desteğiyle yurt içi ve yurt dışı konser etkinlikleri yanında; ulusal ve uluslararası düzenlediği etkinliklerle de ülke müzik kültürüne hizmet etmektedir. 

Düzenlenen bu etkinlikler öğrencilerimizin öğrendiklerini yaşayışlarına katması, çevre edinmeleri, eğitimleri sırasında tecrübe kazanmaları için büyük fırsatlar sunmaktadır.

Fiziki açıdan ülkemizin en seçkin binalarından birisine sahip olan okulumuz her geçen yıl daha da güçlenmektedir yetenekli öğrencilerimizi yetiştirmek için gayretli çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

 

Sevgi ve müzikçe duygularla

 

Prof. Dr. UğurTÜRKMEN 
Müdür

HIZLI ERİŞİM