VIII. HİSARLI AHMET SEMPOZYUMU (12-14 Mayıs 2017)

Amaç ve Kapsam

12-14 MAYIS 2017

KÜTAHYA

www.hisas.org.tr

Latin şair Ovidius’un mitolojik öykülerini, Keşiş Albertus Magnus’un insan sesi çıkartan makinesini veya Platon’un İ.Ö 4. yüzyılda suyla çalışan ve saat başlarında bir ezgi çaldığı söylenen mekanik çalgısını bir tarafa bırakacak olursak, müziğin teknolojiyle buluşma noktasının 19.yy sonlarına;  fonografla kayıtların yapılmaya başlandığı yıllara denk geldiğini söyler Cemal Ünlü yayımladığı Türkiye’nin en kapsamlı ses kayıt ve kayıtçıları tarihi konulu kitabında. Campbell’e göre ise müzik ve teknoloji buluşması ses kayıtlarından önce en ilk Theobald Boehm’un kapakçıklarıyla ortaya çıkmıştır. Owsinski böyle bir dibe dalma çabasının boşuna olacağını düşünmeli ki, müziğin teknolojik içeriğinin endüstriyel boyutuyla versiyonlardan oluştuğu tezini ortaya atar. Owsinski’ye göre müzik endüstrisi ve dolayısıyla müzik ve teknoloji birlikteliği versiyon 0.5 ile ses kayıtlarından önce başlamıştır ve bugün 4. versiyonuyla yoluna devam etmektedir.

Başlangıç veya versiyonu ne olursa olsun görsel veya işitsel tüm kaynaklar için her türden kayıt ve yayın ortamının, kısaca medyanın devreye girmesiyle 20.yy. sonlarından itibaren müzik ve teknolojide büyük bir ivme yaşandı. Kayıt stüdyoları, sanal çalgı üretimleri, ses tasarımları, sınırları zorlayan sahne şovları, simülasyonlar,  bağlantı ve yönlendirmelerdeki yöntem ve teknikler, dijital ağ yapıları, veri aktarımları, sıkıştırma ve kodlamalar vs. derken bu kadar hızlı ve ucu açık bir süreci kendi endüstrisine yön veren devasa bir birlikteliğe; müzik, medya ve teknolojiye borçluyuz.

Gerçekten bir borçtan bahsedilebilir mi veya böyle bir üçlemenin bir bedeli mi olmalı? Birleşimdeki her disiplinin ama özellikle müziğin kendine özgü nitelikleri geleceğe yönelik tartışılmalı mı yoksa böyle bir birliktelik müzik endüstrisinde geçmiş eksikliklerin bir sonucu olarak mı ortaya çıktı? Müzik, medya ve teknolojinin müzikle iç içe geçmiş diğer alanlara etkisi var mı veya diğer alanların müzik, medya ve teknolojiyle ilişkisi hangi boyutta?

Tüm bu soruların ışığında aslında kısaca geçmişi, bugünü ve geleceğinin tartışılmaya açıldığı “Müzik, Medya ve Teknoloji”, Hisarlı Ahmet Sempozyumlarının bu yılki teması olarak belirlendi.

Önceki yıllarda temaları “Değişen Toplumda Kültürlenme ve Kültürleşme”, “Müzik Algısı”“Müzik Nereye Gidiyor?”“Şehir ve Müzik”, Müzik Dinleme ve Çalgı Performansında Ses-Tını-Algı Bileşenleri” ve “Müzik ve Terapi”  olan Hisarlı Ahmet Sempozyumları,  bu yılki teması “Müzik, Medya ve Teknoloji” ile yine insan ve toplum odaklı.

Geçmiş yedi sempozyumu ve tüm paydaşlarıyla Kütahya yaşamı ve bilim dünyasında artık geleneksel hale gelen uluslararası düzeydeki Hisarlı Ahmet Sempozyumlarının sekizincisine tüm bilim insanlarını davet etmekten onur duyuyoruz. Sempozyuma değerli bildirileriyle katılacak tüm araştırmacılardan alana katkı sağlayıcı,  bilimsel temelleri olan ve özgün yapıda bildiriler hazırlamalarını temenni ediyor, VIII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu için “Müzik, Medya ve Teknoloji” teması altında aşağıdaki alt başlıkları içeren değerli çalışmalarınızı bekliyoruz.

Alt Başlıklar:

Akustik

Bilgisayar bilimleri ve müzik

Bilgisayarla müzik üretimi

Bilişsel müzikoloji

Çalgı Yazılımları

Elektroakustik müzik

Elektronik müzik, sanal müzik üretimi

Görsel amaçlı ses ve müzik tasarım ve üretimi

Medya, küreselleşme ve müzik

Medya, teknoloji ve kültürel çalışmalar

Medya, teknoloji ve müzik endüstrisi

Müzikbilim çalışmalarında teknolojik bulgular

Müzik eğitiminde teknoloji kullanımı

Müzik teknolojisi eğitimi

Müzik teknolojisinde sosyo-kültürel etkileşim

Müzik teknolojisine yönelik donanım ve yazılımlar

Müzik ve medya

Sanal sceneler

Ses kayıtları

Ses kayıt tarihi

Ses sistemleri tasarım ve kurulumları

Teknoloji, sosyokültürel değişim ve müzik

Teknolojik değişim, popüler kültür ve medya

Teknolojik değişim, yeni medya ve etnomüzikoloji çalışmaları

Yeni medya, müzik ve temsil

Yeni Müzik

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Son Gönderimi                            2 Nisan  2017

Kabul Edilen Özetlerin İlan Tarihi                            16 Nisan 2017

Katılım Ücretlerinin Son Gönderim Tarihi                30 Nisan 2017

Sempozyum Programı İlan Tarihi                                5 Mayıs 2017

Sempozyum Tarihi                                                    12-13-14 Mayıs 2017

SEMPOZYUM E-MAİL ADRESİ VE BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Yrd. Doç. Dr. Çağhan ADAR

cadar@aku.edu.tr

SEMPOZYUM İNTERNET SİTESİ

www.hisas.org.tr

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI İLETİŞİM

Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN

uturkmen@aku.edu.tr

BİLİM VE  DANIŞMA KURULU BAŞKANI İLETİŞİM

Prof. Dr. Cihan IŞIKHAN

isikhan@deu.edu.tr

                SEMPOZYUM YERİ

Hilton Garden Inn KÜTAHYA / TURKEY
Tel: +90 (274) 229 55 55

 http://www.hilton.com.tr/tr/Hilton-Kutahya/

HIZLI ERİŞİM